طي حكمي از سوي رئيس بنياد ملي نخبگان، دبير كل ششمين جشنواره بين المللي نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر الستي به سمت دبير كل ششمين جشنواره بين المللي نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،‌ متن حكم دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان براي دكتر آريا الستي به شرح ذيل مي باشد: « نظر به مراتب تعهد،توانمندي و تجارب ارزشمند جنابعالي در برگزاري جشنواره بين المللي اختراعات بنياد ملي نخبگان، بدين وسيله جنابعالي را به سمت دبيركل ششمين جشنواره بين المللي نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي منصوب مي نمايم.»

در ادامه اين حكم آمده است: « به استناد ماده 19 آيين نامه مالي و معاملاتي بنياد ملي نخبگان، اختيارات اينجانب در رابطه با تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و حواله در امور مرتبط با برگزاري اين جشنواره و همچنين خريد خدمت اشخاص حقيقي و حقوقي خارج از بنياد و در چارچوب مقررات جاري به جنابعالي تفويض مي شود.

اميد است با توكل به خداوند سبحان و در پرتو ارزشها و اصول گرانقدر اسلامي در تحقق ماموريت و اهداف خطيري كه به شما سپرده شده است، سربلند باشيد. »

تاریخ انتشار : 1392/09/04
کد : 73335
تعداد بازدید: 543