رئيس دفتر ارتباط و هم انديشي با نخبگان منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري معاون علمي وفناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان دكتر منصوره عبدي به سمت رئيس دفتر ارتباط و هم انديشي با نخبگان بنياد ملي نخبگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بنياد ملي نخبگان، متن حكم دكتر سورنا ستاری براي دكتر منصوره عبدي به شرح ذيل مي باشد:« نظر به اهميت برقراري ارتباط منسجم و مستقيم و تبادل نظر و مشورت گسترده بنياد ملي نخبگان با صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان ايراني در داخل و خارج از كشور و استفاده از نظرات، پيشنهادها و مشاركت اين سرمايه هاي ارزشمند ملي و پيگيري آن در قالب طرح ها و برنامه هاي ابتكاري و مؤثر و با توجه به مراتب دانش و تعهدي كه از آن برخورداريد؛ سركار عالي را به سمت رئيس دفتر ارتباط و هم انديشي  با نخبگان منصوب مي نمايم.»

در ادامه اين حكم آمده است: « شايسته است با بهره مندي از همكاري و مشاركت گسترده برجسته ترين متخصصان، صاحب نظران و اصحاب تجربه و تدبير به انجام امور محوله همت گماريد. بديهي است ساير واحدهاي مختلف بنياد ملي نخبگان نيز همكاري لازم را با سركار عالي مبذول خواهند داشت.

شايان ذكر است، بدينوسيله از زحمات جناب آقاي دكتر نقشينه و خدمات ارزنده ايشان در دوران تصدي مسئوليت، كمال تشكر بعمل مي آيد.»

گفتني است، دكتر منصوره عبدی دانش‌آموخته دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس است.

تمرکز تحقیقات وی بر روی نظام ملی نوآوری ایران و یافتن گلوگاه‌های آن بوده و در این حوزه صاحب مقالات ISI و علمی پژوهشی متعدد است. بعلاوه تجربه همکاری شغلی و تحقیقاتی با مراکز و سازمان‌های مختلف نظیر ستاد توسعه فناوری نانو، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، موسسه توسعه فناوری نخبگان، ... را در کارنامه خود دارد.

تاریخ انتشار : 1393/01/23
کد : 73311
تعداد بازدید: 631