مكانيزم هاي حمايتي بنياد ملي نخبگان تغيير می‌کند

رئيس بنياد ملي نخبگان از تغيير مكانيزم هاي حمايتي بنياد ملي نخبگان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،دكتر ستاري در مراسم اختتاميه ششمين جشنواره نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي كه بعدازظهر پنج شنبه هفدهم بهمن ماه در سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد، با اشاره به مكانيزم حمايت بنياد ملي نخبگان از اختراعات گفت: مخترعان ابتدا بايد موفق به اخذ تاييديه سطح 3 اختراعات بنياد ملي نخبگان شوند تا بتوانند از كريدورهاي تجاري سازي كه در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد ملي نخبگان تعبيه شده است استفاده كنند.

رئيس بنياد ملي نخبگان افزود:‌ اختراعات بايد براي رسيدن به بازار از يك دره عبور كنند كه براي عبور از آن تنها مشكل مالي وجود ندارد بلكه به كارگزاران و تسهيل كنندگاني نياز است كه از مخترعان حمايت كنند بنابراين براي رساندن اختراع به بازار بسترهايي نياز است كه مي توان در پارك هاي علم و فناوري آنها را جستجو كرد.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با اشاره به وجود پارك هاي علم و فناوري در تمامي استان هاي كشور اظهاركرد: البته هنوز اين پاركها از لحاظ تكنيكي قابليت هايي كه بايد يك پارك فناوري استاندارد داشته باشد نرسيده اند و تنها 2 تا 3 پارك تقريبا استانداردهاي كريدورهاي تجاري سازي را مي توانند بگذرانند.

وي افزود:‌ از اين رو بايد اين مسير تقويت و حمايت شود و براي اينكه اختراعات بتوانند از تسهيلات كريدورهاي تجاري سازي كه يكي از موارد مهم آن حمايت هاي مالي است بهره مند شوند بايد موفق به اخذ تاييديه سطح 3 اختراعات بنياد بشوند.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور با اشاره به استقرار دفتر ارتباطات مردمي در محل ششمين جشنواره گفت:‌نامه هاي زيادي دريافت شده است كه قطعا تمامي نامه هاي شخصا خوانده و پيگر مشكلات شما خواهم بود.

وي با تاكيد بر حمايت بيشتر از مخترعان كشور گفت: بايد راهي را جلوي پاي مخترعان گذاشت تا آنها با آسودگي خاطر آن را تا رساندن اختراعاتشان به بازار طي كنند.البته در اين راه بايد استوار و ثابت قدم ماند.

دكتر ستاري با اشاره تقويت بنيادهاي استاني نخبگان خاطرنشان كرد: شرح وظايف بنيادهاي استاني نخبگان تدوين شده و بزودي ابلاغ خواهد شد تا حامي شما مخترعان در استان هايتان باشند.البته بنيادهاي استاني نمايندگان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري هم در استان ها خواهند بود و قطعا مي توانند از كليه امكانات معاونت در استان ها استفاده كنند.

رئيس بنياد ملي نخبگان تصريح كرد: بايد فرآيند اعطاي امكانات به نخبگان و استعدادهاي برتر تسريع شده و مكانيزم هاي حمايتي نيز تغيير يابند چراكه قطعا نخبه تنها به دريافت مقرري ماهيانه نياز ندارد بلكه نخبه قصد توانمند شدن و ايجاد ارزش افزودگي براي كشور دارد تا در نهايت بتواند در جامعه اثرگذار باشد.

دبير هيات امناي صندوق نوآوري و شكوفايي با اشاره به تصويب بودجه اين صندوق در مجلس شوراي اسلامي گفت: دكتر سلطاني رييس هيات عامل صندوق نوآوري وشكوفايي مطمئنا مي تواند در سالهاي آتي بودجه اين صندوق را افزايش دهد چرا كه صندوق يكي از پشتوانه هاي اصلي كشور براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان است.

وي با تاكيد براينكه كليد استفاده از تسهيلات صندوق نوآوري و شكوفايي تاسيس شركت دانش بنيان است، گفت: مخترعان براي راه اندازي يك شركت دانش بنيان خيلي زيادي در پيش دارند اما معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري  و بنياد ملي نخبگان براي رسيدن به اين مرحله در چارچوب كريدورهاي تجاري سازي، اختراعات را حمايت مي كنند تا در نهايت مخترعان موفق به تاسيس شركت هاي دانش بنيان شوند و برخي تسهيلات ديگر قانون حمايت از شركت هاي دانش بنيان مانند معافيت هاي مالياتي نيز بهره مند شوند.

تاریخ انتشار : 1392/11/17
کد : 73280
تعداد بازدید: 454