بررسي برگزيدگان جشنواره هاي مورد تاييد بنياد در سامانه ثريا

معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان طي اطلاعيه اي اعلام كرد كه بررسي برگزيدگان جشنواره هاي مورد تاييد بنياد براي اعطاي تسهيلات بيشتر از اين پس از طريق سامانه ثريا صورت مي پذيرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، متن اطلاعيه معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان به شرح ذيل مي باشد:

‌بدين وسيله به اطلاع كليه برگزيدگان جشنواره هاي مورد تاييد بنياد ملي نخبگان ( جشنواره بين المللي و بخش دانشجويي جوان خوارزمي،جشنواره علوم پزشكي رازي ،جشنواره فارابي،جشنواره شيخ بهايي) مي رساند كه از اين پس فرآيند بررسي برگزيدگان جشنواره ها براي تسهيلات بيشتر بر روي سامانه ثريا بارگذاري شده است و برگزيدگان اين جشنواره ها بايد در خواست هاي خود از اين سامانه ارسال كنند.

برگزيدگان جشنواره هاي مورد تاييد بنياد ملي نخبگان مي توانند از تسهيلاتي نظير اعتبار پژوهش و نوآوري، نظام وظيفه، حج عمره و مسكن و .. طبق شيوه نامه اعطاي تسهيلات بنياد ملي نخبگان در سال 1393 بهره مند شوند.

تاریخ انتشار : 1393/02/07
کد : 73262
تعداد بازدید: 665