دکتر ستاری: با توانمندسازی و ایجاد اشتغال، زمینه حضور نخبگان در جامعه فراهم مي‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان توانمندسازی و ایجاد اشتغال را دو عامل اصلي حضور تاثیرگذار نخبگان در جامعه عنوان كرد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان توانمندسازی و ایجاد اشتغال را دو عامل اصلي حضور تاثیرگذار نخبگان در جامعه عنوان كرد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، دکتر سورنا ستاری در جمع اساتید، نخبگان و استعدادهاي برتر و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان اظهار کرد: در راستای برنامه هاي جديد بنياد ملي نخبگان در حمایت از نخبگان و استعدادهاي برتر دامنه شناسایی نخبگان افزايش مي يابد.

رییس بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: چنانچه از نخبگان و استعدادهاي برتر از طريق روش جديد به بنیاد اضافه می شوند از طرفی دیگر برخی از آنها نيز كه پويايي خود را حفظ نكنندلاجرم تحت حمايت بنياد نخواهد بود؛ نخبگان باید هر سال ضمن حفظ توانمندی های خود آن را ارتقا دهند تا بتوانند در بنیاد بمانند، در حقوق متقابل نخبه و بنياد، در قبال هر کمکی که به آنها می شود مسوولیت خواهند داشت چراكه اگر این تغییرات اعمال نشود سیستم پژوهشی کشور از رخوت خارج نخواهد شد.

وی با بیان اینکه با توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای نخبگان، زمینه حضور موثر آنان در جامعه فراهم مي شود، ادامه داد: معاونت علمی و فناوری رياست جمهوري سعی بر معرفی مدیریت جدیدی در کشور دارد که البته این مدیریت نیازمند فرهنگ سازی است ، همچنين در بخش صنعت نیز باید این فرهنگ سازی اتفاق بیفتد.

دکتر ستاری در ادامه گفت: برای اجرای این مفاهیم و مدیریت جدید باید بسیاری از نظرات که در نظام آموزشی و پژوهشی کشور بوده تغییر دهیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان موضوع حمايت هاي معاونت علمي را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: اين حمايت ها را باید در دو بخش علوم مرز دانش و تجاری سازی تقسیم کرد که در بخش مرز دانش، در تمام دنیا دولت ها برای حمایت از آن، هزینه می کنند و ما نیز از طریق ستادهای توسعه فناوری، فعاليت هاي حمایتی را پیش می بریم.

وی ادامه داد: اما در بخش دوم که اصلی ترین بخش یعنی تجاری سازی فناوری است، دولت نباید تزريق پول بلاعوض كند بلكه بايد از طریق اعطاي وام كم بهره با شرایط مناسب به شرکت های دانش بنیان، از آنان حمایت کند. در اين راستا قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در همه ابعاد  نیز  بايد به طور کامل پیاده سازی و اجرایی شود.

دکتر ستاری با بیان اینکه برای اجراي طرح های بزرگ از بانک ها خطوط اعتباری گرفته ایم ، ابراز کرد: براي حمايت از شركت هاي نوپا اعطای وام به این شرکت‌ها از طريق صندوق نوآوری و شکوفایی صورت مي گيرد به طوري كه این صندوق در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان تا سقف 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه خواهد داد.

تاریخ انتشار : 1393/03/13
کد : 73217
تعداد بازدید: 363