یک کرسی و دو گرنت پژوهشی به دانشمندان ایرانی اعطا شد

کارگروه کرسی پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) در آخرین نشست خود یک کرسی و دو گرنت پژوهشی به دانشمندان ایرانی اعطا کرد.

کارگروه کرسی پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) در آخرین نشست خود یک کرسی و دو گرنت پژوهشی به دانشمندان ایرانی اعطا کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان،
اعضای کارگروه کرسی پژوهشی این صندوق با اعطای کرسی پژوهشی با عنوان "رابطه میان مکانیسم‌های سمیت و بیماری‌ها در مدل­­­­­­­­­­­­­­­­­های تجربی" به دکتر محمد عبداللهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران موافقت کردند.

همچنین این کارگروه با اعطای گرنت پژوهشی با عنوان "امکان ردیابی اثرات ماده تاریک سبک" به دکتر یاسمن فرزان از پژوهشگاه دانش‌های بنیادین و گرنت پژوهشی دیگری با عنوان "سنتز نانو منگنز اکسید قرار گرفته در پلیمر و پلی پپتید به عنوان کاتالیزگرهای اکسید کننده آب" به دکتر محمد مهدی نجف پور از دانشگاه زنجان موافقت کرد.

 

تاریخ انتشار : 1394/10/06
کد : 73166
تعداد بازدید: 398