اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي گامی در جهت شناسايي توانمندي دانشجويان صاحب استعداد برتر

شناسايي توانمندي و طراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان صاحب استعداد برتر در مسير نخبگي در ساحت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فنّاوري و فرهنگي را می‎توان از جمله مهمترین اهداف آیین‌نامه «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعدادبرتر» برشمرد.

پایگاه اطلاع‎رسانی بنیاد ملی نخبگان: بنياد ملّي نخبگان آيين‌نامه «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» را با هدف شناسايي توانمندي دانشجويان صاحب استعداد برتر در ساحت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فنّاوري و فرهنگي و هدايت آنان براي ورود به يكي از آن عرصه‌ها، پشتيباني از فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويي، رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي و طراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان صاحب استعداد برتر در مسير نخبگي در تاريخ 14/3/1393 تصويب كرد.

به همين منظور ابتداي هر سال تحصيلي به تعدادي از دانشجويان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فنّاوري كشور جايزه‌هايي را در چهار دسته زير به‌نام يكي از دانشمندان شهير اسلامي- ايراني اعطا مي‌شود:

الف. جايزه آموزش: با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصه آموزش

ب. جايزه پژوهش: با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصه پژوهش

ج. جايزه فنّاوري: با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدایت دانشجويان براي ورود به عرصهكارآفريني

د. جايزه فرهنگ: با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقویت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

دانشجويان صاحب استعداد برتر درصورت احراز شرايط مندرج در آيين‌نامه مذكور، متناسب با زمينه فعاليت نخبگاني خود

به مدت یکسال تحصیلی(از ابتدای مهرماه تا پایان شهریور ماه سال بعد) از جایزه‌های فوق بهره‌مند می‌شوند و براي سال‌هاي بعد لازم است مجدد در فرايند ارزيابي و رقابت با ساير دانشجويان قرار گيرند.


 

 

 

تاریخ انتشار : 1393/07/19
کد : 73161
تعداد بازدید: 389