معيارهاي شناسايي دانشجويان مشمول آيين نامه «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي»

آيين‌نامه «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعدادبرتر» تلاش مي‌كند تا با شناسايي مشمولان از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر و توجه به مجموعه فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه براي توانمندسازي آنها گام بردارد.

پایگاه اطلاع‎رسانی بنیاد ملی نخبگان:  آيين‌نامه «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعدادبرتر» تلاش مي‌كند تا با شناسايي مشمولان از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر و توجه به مجموعه فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه براي توانمندسازي آنها گام بردارد.

دانشجویانی که می‌توانند مشمول جوایز تحصیلی قرار گیرند، شامل برگزیدگان المپیادهای ملّی دانش‌آموزی و دانشجویی، برگزیدگان آزمون‌های سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی، دانشجویان ممتاز مؤسسه‌ها، برگزیدگان جشنواره‌های علمی، پژوهشی و فناورانه مورد تأیید بنیاد، برگزیدگان مسابقه‌های قرآنی، برگزیدگان هنری و ادبی، برگزیدگان مسابقه‌های ملّی مهارت و مخترعان برگزیده است كه چنانچه در قياس با ساير دانشجويان بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني را كسب كنند به مدت يك‌سال از جايزه‌هاي آيين‌نامه بهره‌مند مي‌شود.

فعاليت‌نخبگاني فعالیتی آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاری محسوس بر پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل: علم، فنّاوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت با تأکید بر شناخت مسائل و مشکلات کشور است.

دانشگاه‌ها باتوجه به ظرفيتي كه بنياد به هريك از آن‌ها اعلام مي‌كند و براساس ويژگي‌هاي فوق، دانشجويان را براساس فعاليت‌هاي نخبگاني‌شان غربال و تعدادي را به بنياد معرفي مي‌كنند. سپس بنياد با بررسي نهايي حائزان بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني را به عنوان برگزيده نهايي انتخاب و به دانشگاه‌هاي محل تحصيل آنان ‌معرفي مي‌كند.

 


تاریخ انتشار : 1393/07/16
کد : 73071
تعداد بازدید: 700