نتايج نهايي داوري ششمين جشنواره نوآوري و شكوفايي اعلام شد

نتايج نهايي داوري ششمين جشنواره نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،‌ نتايج بخش داوري ششمين جشنواره نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي پس از داوري اوليه در طول برگزاري جشنواره و داوري نهايي پس از جشنواره اعلام شد.

برگزيدگان بخش داوري جهت دريافت اعتبار پژوهش و نوآوري و تسهيلات نظام وظيفه(طبق ضوابط) به بنياد نخبگان استان محل زندگي خود مراجعه كنند.

تاریخ انتشار : 1392/12/07
کد : 72943
تعداد بازدید: 494