انگيزه مخترعان بايد رفع مشکلات کشور از طریق نوآوری علمی باشد

رئيس بنياد نخبگان استان خراسان جنوبي تاكيد كرد: انگيزه مخترعان بايد رفع مشکلات کشور و مردم از طریق نوآوری علمی باشد.

رئيس بنياد نخبگان استان خراسان جنوبي تاكيد كرد: انگيزه مخترعان بايد رفع مشکلات کشور و مردم از طریق نوآوری علمی باشد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، دکتر احمدی زاده در مراسم اختتامیه جشنواره منطقه اي نوآوری و شکوفایی خراسان كه صبح پنج شنبه در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، اظهاركرد: اهدافی که بنیاد از برگزاري جشنواره هاي منطقه اي اختراعات دنبال می كند به زمینه سازی برای بروز استعدادها و خلاقیت ها و تکمیل زنجیره علم تا ثروت از طریق نوآوری و پیشرفت علمی کشور است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و ایشان فرمودند این مسابقه نوآوری باید ادامه یابد.

رئيس بنياد نخبگان استان خراسان جنوبي افزود: همچنین مقام معظم رهبري هدف دیگری که به عنوان وظیفه دولتی بنیاد تلقی می کند زمینه سازی برای بروز خلاقیتها در اقصی نقاط کشور و در همه مناطق است. به دلیل اینکه فرصت برابری برای بروز خلاقیت ها در کشور فراهم شود بنابراين بنیاد ملي نخبگان سعی كرد با ارائه این خدمات جایی از کشور را بی بهره از ارائه علم و فناوری و دسترسی محلی مردم نسازد که بحمدالله این توفیق مهم حاصل شد.

وی تصريح كرد: در این جشنواره مخترعان مورد دو نوع ارزیابی قرار گرفتند؛ یک نوع ارزیابی از سوی مردم و صاحبان صنایع و دولت که آیا اختراعشان مورد نیاز مردم بوده و چه مشکلی از مشکلات مردم و صنعت رفع كرده و آیا صرفه اقتصادی برای مصرف جامعه و کشور دارد و ارزیابی دیگر از سوی داوران که چقدر این اختراع قابلیت کاربردی شدن و آیا با اصول علمی مغایرت دارد و سطح کیفی آنها در مقایسه با سایر اختراعات در کشور چگونه است.

دكتر احمدي زاده در ادامه افزود: بنیاد متولی اصلی اختراعات نیست بنیاد یک نهاد حاکمیتی است که باید ریل گذاری برای حمایت درست از استعدادهای برتر و نخبگان را در همه دستگاه های کشور انجام دهد نه تصدی گری. اما در حال حاضر به دلیل مغفول ماندن این موضوع و اینکه استعدادهای مخترعیان در این زمینه به هرز نرود وارد شده و این زمینه را فراهم می سازد. امروز مخترعان مورد قضاوت مردم و صنعت قرار گرفته اند. قضاوت بنیاد در رابطه با اختراعات خیلی مهم نیست بنیاد حمایت مختصری برای اینکه اختراع تکمیل و وارد تولید و تجاری شود انجام می¬دهد اما مخترعان برای تجاری سازی، نیاز به تدبیر و برنامه ریزی دقیق و تلاش بسیار زیادی دارند.

رئيس بنياد نخبگان استان خراسان جنوبي تاكيد كرد: پیمودن راه نوآوری و چرخه علم تا ثروت کار بسیار سختی است و درنوردیدن مشکلات یک همت عالی و تلاش زیاد می خواهد. امیدواریم فقط یکی از انگیزه های کوچک مخترعان این مسابقات باشد. اما انگیزه های مهمتر رفع مشکلات کشور و مردم از طریق نوآوری علمی و کسب روزی برای خود و مردم از طریق کارآفرینی باشد که انگیزه ای مقدس و حلال است.

وي تصريح كرد: ارزیابی كميته داوران ، سطح اختراعات این دوره را نسبت به موارد دیگر کشور بسیار بالا تشخیص داد که از 119 نفر مخترع شرکت کننده و 20 نفر که در مراحل داوری غیبت داشته اند 30 نفر حدود 30 درصد قبولی مجوز دريافت تاييديه سطح 3 حمایت های بنیاد را کسب كرده اند.

تاریخ انتشار : 1392/07/27
کد : 72922
تعداد بازدید: 606