سکوت به ژرفای ابدیت و سخن به کم عمقی زمان است

«کارلایل»

تاریخ انتشار : 1394/02/30
کد : 72877
تعداد بازدید: 532