خلاقيت چه فرقي با هوش دارد؟!

در بهترين دانشگاه کشور درس مي‌خوانيد و بالاترين رتبه‌ها را در آزمون ورودي کسب کرديد؟ اما آيا لزوما آدم خلاقي هم هستيد؟ آيا ويژگي‌هايي که در حال حاضر داريد، مي‌تواند آينده شما را در زمينه کسب‌وکارهاي نوآور تامين کند؟

در بهترين دانشگاه کشور درس مي‌خوانيد و بالاترين رتبه‌ها را در آزمون ورودي کسب کرديد؟ اما آيا لزوما آدم خلاقي هم هستيد؟ آيا ويژگي‌هايي که در حال حاضر داريد، مي‌تواند آينده شما را در زمينه کسب‌وکارهاي نوآور تامين کند؟

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: کافي است يک بار از روي يک متن بخوانيد تا همه آن را از حفظ شويد؟ بهترين نمره‌ها را در دانشگاه مي‌گيريد و هميشه الگوي هم‌سن‌وسال‌هايتان بوديد؟ در بهترين دانشگاه کشور درس مي‌خوانيد و بالاترين رتبه‌ها را در آزمون ورودي کسب کرديد؟ اما آيا لزوما آدم خلاقي هم هستيد؟ خلاقيت چه فرقي با هوش دارد و آيا ويژگي‌هايي که در حال حاضر داريد، مي‌تواند آينده شما را در زمينه کسب‌وکارهاي نوآور تامين کند؟ تورنس ازجمله مهم‌ترين روان‌شناساني است که به بررسي خلاقيت پرداخته و پرسش‌نامه خلاقيت او يکي از مهم‌ترين آزمون‌ها در زمينه سنجش است. او خلاقيت را به‌عنوان «نوعي مسئله‌گشايي» تعريف مي‌کند و مي‌نويسد: «تفکرِ خلاقِ مختصر عبارت است از فرايند حس کردن مسائل يا کاستي‌هاي موجود در اطلاعات، فرضيه‌سازي درباره حل مسائل و رفع کاستي‌ها، ارزيابي و آزمودن فرضيه‌ها، بازنگري و بازآزمايي آن‌ها و سرانجام انتقال نتايج به ديگران.» تقريبا در هيچ‌کدام از تعاريفي که براي خلاقيت ارائه مي‌شود، هوش در وهله اول قرار نمي‌گيرد و باهوش بودن لزوما به معناي خلاق بودن نيست. اما در اين‌جا اين سوال مهم پيش مي‌آيد که اگر باهوش‌ها لزوما خلاق نيستند، پس افراد خلاق چه ويژگي‌هايي دارند و چطور مي‌توان آن‌ها را شناخت.

1. خلاق‌ها...

استثناها را مي‌بينند.

شگفت‌زده مي‌شوند.

خيال‌پرداز هستند و گاهي وظايفشان را پشت گوش مي‌اندازند.

ايده‌هاي بسياري دارند که ممکن است خيلي از آن‌ها هيچ‌وقت به مرحله عمل نرسد.

با ايده‌ها و مفاهيم مختلف بازي مي‌کنند.

احتمالات جديد را در نظر مي‌گيرند.

گروه خودشان را تشکيل مي‌دهند.

ايده‌هاي عجيب و غريب و گاهي سردرگم‌کننده‌اي را مطرح مي‌کنند.

 مي‌پرسند چه مي‌شود اگر...

نياز به کسب مهارت در يک حوزه خاص را زير سوال مي‌برند.

ايده‌هاي زيادي دارند، ولي خيلي وقت‌ها اجرايي نمي‌شوند.

بودن در جمع افراد خلاق را ترجيح مي‌دهند، ولي اغلب تنها کار مي‌کنند.

شوخي‌هاي ديوانه‌واري مي‌کنند.

پروژه‌هاي زيادي براي خودشان تعريف مي‌کنند که معمولاً همه‌شان به پايان نمي‌رسند.

مستقل و غيرمعمولي هستند.

 هميشه در حال يادگيري هستند.

از خلق کردن لذت مي‌برند.

مي‌توانند في‌البداهه چيزي را خلق کنند.

نوآور و ايده‌پرداز هستند.

مهارت زيادي در ارائه ايده‌هاي بکر و ناگهاني دارند.

به غريزه‌شان اعتماد مي‌کنند.

به احتمالات موجود بسنده نمي‌کنند.

 به نمره اهميت نمي‌دهند و از آن انگيزه نمي‌گيرند.

فردگرا و متفاوت از هم‌سن‌وسالانشان هستند.

2. باهوش‌ها...

 پرسش‌هاي پيش‌بيني‌نشده‌اي مطرح مي‌کنند.

کنجکاو هستند.

انتخاب مي‌کنند که ذهنشان را مشغول چه کاري نگه دارند.

ايده‌هاي پيچيده و انتزاعي دارند.

مي‌دانند، بدون اين‌که تلاش زيادي کرده باشند.

در مسائل مختلف عميق مي‌شوند.

بالاتر از سطح هم‌کلاسي‌ها و هم‌سن‌وسال‌هايشان هستند.

احساسات و نظرات خود را به شيوه‌هاي مختلف بيان مي‌کنند.

درس‌ها را از قبل بلد هستند.

براي اين‌که کاملا موضوعي را ياد بگيرند، بايد يک تا سه بار تکرارش کنند.

ايده‌هاي پيچيده‌اي دارند.

ترجيح مي‌دهند دوستاني باهوش و هم‌سطح خود داشته باشند.

شوخي‌هاي پيچيده و انتزاعي خلق مي‌کنند.

از تکاليف و پروژه‌هاي درسي فراتر مي‌روند.

ميل و اشتياق زيادي براي يادگيري دارند.

هميشه در حال يادگيري هستند.

از اين‌که خودشان چيزي را ياد بگيرند، لذت مي‌برند.

 اطلاعاتي را که دارند، مورد بررسي و بازبيني قرار مي‌دهند.

 يک کارشناس بالقوه هستند.

خوب حدس مي‌زنند و استنباط مي‌کنند.

دست به پيش‌بيني مي‌زنند و مشاهداتشان را به هم ربط مي‌دهند.

خودسرزنش‌گر هستند.

به نمره اهميت نمي‌دهند و از آن انگيزه نمي‌گيرند.

روشن‌فکر هستند.

3. سخت‌کوش‌ها...

جواب‌ها را حفظ مي‌کنند.

مشتاق يادگيري هستند.

دقيق هستند.

به ايده‌هاي پيشرفته فکر مي‌کنند.

براي رسيدن به موفقيت به سختي تلاش مي‌کنند.

 با جزئيات به سوال‌ها جواب مي‌دهند.

نفر اول گروه يا کلاس هستند.

با اشتياق و علاقه به سوال‌ها جواب مي‌دهند.

موضوعات مختلف را در سطح بالايي مي‌فهمند.

از بودن در گروه هم‌سالان خود لذت مي‌برند.

شوخي‌هاي پيچيده و انتزاعي را درک مي‌کنند.

تکاليف و وظايفشان را به‌موقع انجام مي‌دهند.

گيرايي بالايي دارند.

دقيق هستند و عملکردي عالي دارند.

اغلب از حضور در مدرسه لذت مي‌برند.

 اطلاعات جديد را به‌سرعت جذب مي‌کنند.

 يک تکنسين بالقوه هستند.

به‌خوبي مطالب را حفظ مي‌کنند.

بسيار هوشيار و مراقب هستند.

از يادگيري لذت مي‌برند.

نمرات بالا مي‌گيرند.

 افرادي توانمند هستند.

 

تاریخ انتشار : 1395/06/31
کد : 72861
تعداد بازدید: 381