برگزاري اولين جشنواره منطقه اي نوآوري و شكوفايي در استان فارس

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان از برگزاري اولين جشنواره منطقه اي نوآوري و شكوفايي در استان فارس اواخر ارديبهشت ماه سال جاري خبرداد.

دکتر سید حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان با اعلام این مطلب گفت: اولین جشنواره منطقه ای اختراعات به میزبانی بنياد نخبگان استان فارس اواخر ارديبهشت ماه سال 1393 برگزار می شود.

وي با بيان اينكه در سال 1393 چهار جشنواره نوآوري و شكوفايي با همكاري بنيادهاي استاني نخبگان برگزار مي شود، افزود:‌ رويكرد اصلي اين جشنواره ها در سال جاري تجاري سازي و تكميل چرخه ايده تا بازار است.

دكتر حسيني ادامه داد: همچنين تقويت خط اعتباري جهت تجاري سازي اختراعات و حمايت از ايده ها و ايده پردازان از ديگر اهدف برگزاري جشنواره هاي اختراعات در سال 1393 به شمار مي رود.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان درباره معيارهاي جديد بنياد ملي نخبگان در حوزه حمايت از اختراعات تاكيد كرد: ضرورت دقت در بررسي و ارزيابي اختراعات از جهت نوآوري، ابداع، تجاري سازي  و توجه كامل به تكميل چرخه از ايده تا بازار از جمله معيارهاي جديد بنياد ملي نخبگان در اين حوزه محسوب مي شود.

وي افزود:‌همچنين در جشنواره هاي اختراعات سال آينده بنياد ملي نخبگان تاكيد بر بهرمندي كامل از ظرفيت ها و امكانات معاونت علمي  فناوري رياست جمهوري، ستادهاي توسعه فناوري هاي راهبردي است تا با تكميل چرخه اختراعات و تجاري سازي شاهد تقويت و توسعه كيفي امور اختراعات در كشور باشيم.

گفتني است، در سال گذشته هفت جشنواره منطقه اي اختراعات در هفت منطقه كشور و  يك جشنواره ملي نوآوري و شكوفايي با حضور مخترعان تمامي استان ها برگزار شد.

تاریخ انتشار : 1393/01/17
کد : 72824
تعداد بازدید: 436