میزان خشونت در زبان فارسی بررسی می‌شود

آیا میزان خشونت در جامعه فارسی زبان افزایش یافته است این پرسشی است که محققان دانشگاه بوعلی سینا با انجام طرحی پژوهشی به دنبال آن هستند.

آیا میزان خشونت در جامعه فارسی زبان افزایش یافته است این پرسشی است که محققان دانشگاه بوعلی سینا با انجام طرحی پژوهشی به دنبال آن هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، محمد راسخ مهند مجری طرح پژوهشی "بررسی میزان خشونت در زبان فارسی" که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی در حال اجرا است درباره انجام این پروژه اظهار کرد: این طرح در راستای بررسی میزان خشونت در جامعه فارسی زبان است، امروزه گفته می‌شود که دعوا و میزان پرخاش در جامعه افزایش یافته بنابراین حوصله و صبر افراد نیز کمتر شده است. برای بررسی این مسئله و مبنای علمی آن این طرح پژوهشی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اگر کاربرد زبانی خشن‌تر شود نشان می دهد میزان خشونت ذهنی افراد نیز افزایش یافته است بنابراین در طرح مذکور اسناد 50 سال گذشته همچون فیلم های سینمایی و داستان‌ها و عوامل نشان دهنده خشونت در آنها را بررسی می‌کنیم. بنابراین از این طریق آماری بدست می آید که دهه به دهه میزان خشونت در زبان فارسی چه تغییری کرده است.

راسخ مهند با بیان اینکه عوامل اجتماعی در بررسی های ما تاثیر مهمی داشته است گفت: در حال حاضر علاوه بر بحث های نظری فیلم های شاخص 50 سال گذشته را بررسی کردیم. مبنای انجام این طرح بر اساس نظریه شناختی در دنیا است که اگر در زبانی استعاره‌های خشونت در زبانی تغییر کند نشان می‌دهد ذهن افراد در حال تغییر است.

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه کل این طرح را ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی حمایت کرده است ابراز کرد: نتایج حاصل از این تحقیق در راهکاری به سیاستگذاران اجتماعی می دهد تا اگر جامعه به سمت خشونت می رود فکری برای آن داشته باشند.

 

تاریخ انتشار : 1395/08/16
کد : 72818
تعداد بازدید: 514