معاونت علمی‌و‌فناوری ریاست‌جمهوری و فرهنگستان علوم تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فرهنگستان علوم با هدف افزایش همکاری میان دو نهاد و توسعه همکاری‌های پژوهشی با محوریت آینده پژوهی امضا شد.

تفاهمنامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فرهنگستان علوم با هدف افزایش همکاری میان دو نهاد و توسعه همکاری‌های پژوهشی با محوریت آینده پژوهی امضا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، امروز به مناسبت روز جهانی آینده و با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان، دکتر رضا داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم و اعضا و اساتید این فرهنگستان، یک تفاهمنامه همکاری با هدف افزایش همکاری های این دو نهاد و توسعه همکاری های پژوهشی با محوریت آینده پژوهشی به امضا رسید.

امضای تفاهمنامه همکاری معاونت علمی و فرهنگستان علوم

براساس این گزارش، هدف از امضای این تفاهمنامه ایجاد و توسعۀ زمینه‌های همکاری و هم‌افزایی میان فعالیت‌های معاونت علمی و فرهنگستان علوم با تمرکز بر وجوه و ابعاد ملّی و فراملّی علم و فنّاوری و چگونگی اثرگذاری آن بر توسعۀ پایدار کشور عنوان شده است.

تعریف و اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در زمینۀ توسعۀ کلان علم، فنّاوری و نوآوری، دیدهبانی، رصد و آیندهپژوهی در زمینۀ توسعۀ آموزش عالی، پژوهش، فنّاوری و نوآوری در ایران، تعریف و اجرای طرحهای مطالعاتی و پیمایشی در زمینۀ جامعهشناسی علم و فنّاوری، اقتصاد علم و فنّاوری، اخلاق حرفهای، اخلاق علم و فنّاوری، تاریخ علم و فنّاوری، ترویج علم و فنّاوری، توسعۀ حوزه های میان رشته ای علوم؛ و سیاستگذاری علم و فنّاوری در سطح ملّی، همکاری در تدوین اسناد ملّی و فرادستی در زمینههای توسعۀ آموزش عالی، پژوهش و فنّاوری برخی از محورهای مورد توافق دو طرف در این تفاهم نامه هستند.

بر اساس این تفاهم نامه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن تأمین منابع مالیِ موردنیاز برای اجرای مفاد تفاهم نامه و همکاری در تعریف طرح‌ها و برنامه‌های مشترک، ارزیابی اجرای صحیح مفاد تفاهم نامه را بر عهده خواهد داشت.

همچنین به منظور تحقق اهداف تفاهمنامه «کارگروه راهبری تفاهمنامه» با عضویت چهارتن از مسؤولان ارشد طرفین (دو تن از معاونت علمی و دو تن از فرهنگستان علوم) تشکیل میشود و وظیفۀ تدوین برنامههای مشترک، تدوین قراردادهای متناظر، راهبری طرحها و نظارت بر اجرای تفاهمنامه را بر عهده خواهند داشت.

توسعه آینده پژوهشی یکی از نیازهای اصلی کشور است

دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخشی از این مراسم با اشاره به ضرورت تببین جایگاه پژوهش های کاربردی اشاره کرد و افزود: مهم ترین مسئله در حوزه پژوهش، فرهنگی است و برداشت جامعه از مفاهیمی چون علم، پژوهش وفناوری مسئله اصلی جامعه است.

وی افزود: این مشکل در حوزه مدیریتی کشور نیز معضلاتی ایجاد کرده و بسته به قطر شیر نفتی که در اختیار مدیر دولتی است، قدرت و برش وی نیز کم و زیاد می شود و مراجعه کننده ها با ظرف‌های کوچک و بزرگ، برای دریافت سهم نفتی خود به وی مراجعه می‌کنند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری توجه به دانش و فناوری را لازمه اصلی آینده پژوهی دانست و عنوان کرد: گذشته و آینده مفاهیمی انتزاعی هستند که در زمان حال با آن ها روبه رو نیستیم اما ضروری است برای ادامه مسیر توسعه به آینده و تبیین جایگاه علم و فناوری توجه کنیم.

وی افزود: البته این موضوع را باید در نظر داشت که تمامی پژوهشگاه ها با اهداف مقدسی تشکیل شده اند اما باید بیبینم این پژوهشگاه‌ها در حالی که تعدادی از آن ها در مرز صد سالگی قراردارند چه مشکلاتی از کشور را برطرف کرده‌اند.

آینده نگری؛ علمی که به آن نیازمندیم

دکتر رضا داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم نیز با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه میان معاونت علمی و فناوری و فرهنگستان علوم در راستای توسعه آینده‌پژوهی کشور عنوان کرد: کم تر آینده بین هستیم و به آینده توجه داشته‌ایم در حالی که آینده‌نگری مستلزم صرف بخشی از آرامش و برای ترسیم آینده‌ای بهتر است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به آینده پژوهی علمی و فناوری، گفت: آینده نگری علمی است که نیازمند آن هستیم تا با کنترل، جلوگیری و هدایت برگرفته از آن بتوانیم بایدها و نبایدهای آینده را تبیین کنیم.

رییس فرهنگستان علوم از تقدیر از برگزیدگان حوزه آینده پژوهی در سال آینده خبر داد و گفت: همچون روز مهندس و پرستار و ... روز دهم اسفندماه تحت عنوان آینده پژوهی در تقویم درج خواهد شد و دبیرخانه ای در فرهنگستان برای نکوداشت این روز تاسیس خواهد شد.

براساس این گزارش، در این مراسم دکتر رضا داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم، دکتر علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سعید سهراب پور، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و نمایندگان حوزه های علمی، دانشگاهی، نمایندگان بخش خصوصی، اندیشمندان، متخصصان و جمعی فعالان حوزه آینده پژوهشی حضور داشتند.

گزارش تصویری مرتبط

تاریخ انتشار : 1393/12/10
کد : 72808
تعداد بازدید: 336