تفکر کارآفرینی و خوداشتغالی میان دانشگاهیان رواج یافته است

آروين‌بروجنی؛ دانش‌آموخته‌برتر دکتری مهندسی مکانیک، گفت: اقدامات انجام‌شده توسط بنیاد ملی نخبگان در سال‌های اخیر سبب شده که بخش قابل توجهی از مستعدان‌برتر و دانشگاهیان به سمت کارآفرینی و خوداشتغالی از مجرای شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند.

آروين‌بروجنی؛ دانش‌آموخته‌برتر دکتری مهندسی مکانیک، گفت: اقدامات انجام‌شده توسط بنیاد ملی نخبگان در سال‌های اخیر سبب شده که بخش قابل توجهی از مستعدان‌برتر و دانشگاهیان به سمت کارآفرینی و خوداشتغالی از مجرای شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند.

هادي آروين‌بروجنی؛ دانش‌آموخته‌برتر دکتری مهندسی مکانیک در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به لزوم کاربردی‌بودن فعالیت‌های علمی، گفت: رفع مشكلات جامعه در راستای اعتلا و پیشرفت كشور یکی از شاخصه‌های فعالیت‌های نخبگانی است.

وی افزود: صرف انجام فعاليت علمي، عامل نخبگی نیست، آنچه در این حوزه اهمیت دارد اثرگذاری روی زندگی فردی و اجتماعی و همچنین بهبود کیفیت زندگی است.

آروين‌بروجنی به نقش مهم دانشگاه‌ها در كارآفريني اشاره كرد و بيان داشت: یکی از اقدامات ضروری در این بخش حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های کاربردی دانشگاهیان است. از سوی دیگر ارتباط نظام‌مند بین دانشگاه و صنعت نیز نقش مهمی در تحقق این مهم دارد که متأسفانه عدم‌اعتماد دوسویه سبب ایجاد شکاف بزرگی بین دانشگاه و صنعت شده است. این شکاف موجب می‌شود دانشگاه به سمت موضوعات نظری حرکت کند و صنعت نیز نیازهای خود را به محل دیگری ارجاع دهد. افزایش معضل بیکاری دانش‌آموختگان و مقاله‌محور شدن دانشگاه از نتایج این روند است.

عضو هيأت‌علمي دانشگاه شهركرد تصریح کرد: باتوجه به اشباع‌شدن بدنه دولت و دانشگاه از استخدام نیروی‌انسانی جدید، تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و ایجاد اشتغال نخبگانی، نهادینه‌شدن نگرش دانش‌بنیان در اشتغال است.

دانش‌آموخته‌برتر مهندسی مکانیک به تسهیلات اعطایی بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و با مثبت‌ارزیابی‌کردن عملکرد بنیاد، یادآور شد: اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر سبب شده که بخش قابل توجهی از مستعدان‌برتر و دانشگاهیان به سمت کارآفرینی از مجرای شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت کنند که این مهم دستاوردهای خوبی به‌دنبال داشته است.

آروين‌بروجنی خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ ایده‌پردازی میان اجتماع‌نخبگانی و حمایت از آنان برای عملیاتی‌کردن طرح و اندیشه خود، می‌تواند به حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رونق و پویایی بیشتری بدهد. از سوی دیگر این اقدام در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و افزایش نقش نخبگان در آن نیز اثرگذار است.

عضو هيأت‌علمي دانشگاه شهركرد در پایان اجتماع‌نخبگانی را جلودار پيشبرد اقتصاد مقاومتي نامید و گفت: توان و قابلیت این افراد می‌تواند تحولي اساسي و مثبت در کشور ایجاد کند.

 

 

تاریخ انتشار : 1395/07/03
کد : 72788
تعداد بازدید: 420