دستورالعمل حمایت از انجام مطالعات برای طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شد

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه دستورالعمل حمایت از انجام مطالعات (بازار، مدل‌تجاری، طرح کسب‌وکار و مطالعات فنی و اقتصادی) برای طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در جلسه هیأت عامل این صندوق خبر داد.

رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از ارائه دستورالعمل حمایت از انجام مطالعات (بازار، مدل‌تجاری، طرح کسب‌وکار و مطالعات فنی و اقتصادی) برای طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در جلسه هیأت عامل این صندوق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی پس از تشکیل جلسه هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، هدف از ارائه و تصویب این دستورالعمل را رعایت بندهای 9 تا 13 ماده 3 اساسنامه صندوق عنوان کرد و افزود: قرار است به موجب این دستورالعمل مدیریت بهینه منابع و سرمایه صندوق، کاهش ریسک‌های اجرایی و مالی و افزایش اطمینان نسبت به بازپرداخت تسهیلات، جهت بررسی طرح شرکت‌های دانش‌بنیان که متقاضی دریافت تسهیلات یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای طرح‌های خود بوده و مطالعات مقدماتی لازم را انجام نداده‌اند، پیشنهاد و تصویب شود.

تنظیم دستورالعمل حمایت در 7 ماده
وی با بیان این که دستورالعمل حمایت از انجام مطالعات برای طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در 7 ماده تنظیم شده است تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی از تهیه طرح جامع (Master Plan) و سایر اسناد پشتیبان برای طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، شامل گزارش‌های مطالعاتی مقدماتی، مدل تجاری، طرح کسب‌ و کار، مطالعات فنی و اقتصادی، مطالعات تحلیل بازار و نظایر آن حمایت می کند. این اسناد در موارد مختلفی از جمله ایجاد واحد تولید جدید، گسترش سبد محصول از نظر نوع، افزایش ظرفیت تولید موجود و ارزیابی فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بکار می‌روند.
سلطانی ادامه داد: اجرای مطالعات و تهیه مستندات مزبور توسط شرکت‌های دارای صلاحیت صورت می‌پذیرد و صندوق نوآوری و شکوفایی فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت برای انجام مطالعات و ارائه خدمات فوق را تهیه و اطلاع‌رسانی خواهد نمود.
به گفته وی به موجب این دستورالعمل صندوق نوآوری و شکوفایی به زودی تعرفه مالی هزینه‌های خدمات مطالعات مزبور را تهیه و اطلاع‌رسانی می‌کند. ضمن آنکه صندوق درصورت درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان و در قبال انعقاد قرارداد سه جانبه بین این شرکت‌ها و شرکت‌های معرفی شده طبق ماده 3 و براساس تعرفه‌های ماده 4، می‌تواند تا سقف 50% هزینه انجام خدمات فوق را از طریق یکی از صندوق‌های عامل تقبل کند. شرکت متقاضی می‌بایست حداقل 50% هزینه خدمات فوق را رأساً پرداخت کند. هر شرکت حداکثر یک‌بار در سال می‌تواند از خدمات فوق استفاده کند.

تمهیداتی برای هزینه های قابل دفاع
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین تصریح کرد: صندوق موظف است تمهیداتی را اتخاذ کند که شرکت‌های انجام دهنده خدمات فوق، مطالعات مزبور را براساس فرضیات واقع‌گرایانه، اطلاعات موثق و هزینه‌های قابل دفاع به انجام رسانند. بدین منظور صندوق از شرکت‌های امین با تخصص مشابه به منظور ارزیابی نهایی گزارش‌ها استفاده به عمل خواهد آورد و بازخورد ارزیابی‌های انجام شده را به شرکت‌های خدمات‌دهنده منتقل می‌نماید و سازوکار مستندسازی، رتبه‌بندی شرکت‌های مزبور را در صندوق نوآوری و شکوفایی به تدریج آماده می‌کند.
وی در همین رابطه گفت: قرار است به موجب این دستور‌العمل مدیریت بهینه منابع و سرمایه صندوق، کاهش ریسک‌های اجرایی و مالی و افزایش اطمینان نسبت به بازپرداخت تسهیلات، جهت بررسی طرح شرکت‌های دانش‌بنیان که متقاضی دریافت تسهیلات یا سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای طرح‌های خود بوده و مطالعات مقدماتی لازم را انجام نداده‌اند، پیشنهاد و تصویب شود.

تعرفه مالی هزینه های خدمات مطالعات
سلطانی با بیان این که دستورالعمل حمایت از انجام مطالعات برای طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در هفت ماده تنظیم شده است تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی از تهیه طرح جامع (Master Plan) و سایر اسناد پشتیبان برای طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، شامل گزارش‌های مطالعاتی مقدماتی، مدل تجاری، طرح کسب‌ و کار، مطالعات فنی و اقتصادی، مطالعات تحلیل بازار و نظایر آن حمایت می‌کند.
وی ادامه داد: این اسناد در موارد مختلفی از جمله ایجاد واحد تولید جدید، گسترش سبد محصول از نظر نوع، افزایش ظرفیت تولید موجود و ارزیابی فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بکار می‌روند. اجرای مطالعات و تهیه مستندات مزبور توسط شرکت‌های دارای صلاحیت صورت می‌پذیرد و صندوق نوآوری و شکوفایی فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت برای انجام مطالعات و ارائه خدمات فوق را تهیه و اطلاع‌رسانی می‌کند.
به گفته سلطانی به موجب این دستورالعمل صندوق نوآوری و شکوفایی به زودی تعرفه مالی هزینه‌های خدمات مطالعات مزبور را تهیه و اطلاع‌رسانی می‌کند. ضمن آنکه صندوق درصورت درخواست شرکت‌های دانش‌بنیان و در قبال انعقاد قرارداد سه جانبه بین این شرکت‌ها و شرکت‌های معرفی شده طبق ماده 3 و براساس تعرفه‌های ماده 4، می‌تواند تا سقف 50درصد هزینه انجام خدمات فوق را از طریق یکی از صندوق‌های عامل تقبل کند،شرکت متقاضی نیز باید حداقل 50درصد هزینه خدمات فوق را رأساً پرداخت کند.
وی با تاکید بر این موضوع که هر شرکت حداکثر یک‌بار در سال می‌تواند از خدمات فوق استفاده کند تصریح کرد: صندوق موظف است تمهیداتی را اتخاذ کند که شرکت‌های انجام دهنده خدمات فوق، مطالعات مزبور را براساس فرضیات واقع‌گرایانه، اطلاعات موثق و هزینه‌های قابل دفاع به انجام رسانند. بدین منظور صندوق از شرکت‌های امین با تخصص مشابه به منظور ارزیابی نهایی گزارش‌ها استفاده به عمل خواهد آورد و بازخورد ارزیابی‌های انجام شده را به شرکت‌های خدمات‌دهنده منتقل می‌کند و سازوکار مستندسازی، رتبه‌بندی شرکت‌های مزبور را در صندوق نوآوری و شکوفایی به تدریج آماده می‌کند.
پایان پیام/

تاریخ انتشار : 1393/04/01
کد : 72776
تعداد بازدید: 527