از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام رها/ باشد که زان میانه یکی کارگر شود

«حافظ»

تاریخ انتشار : 1394/04/06
کد : 72767
تعداد بازدید: 374