بنیادهای نخبگان استانی باید کانون تدبیر منطقه شوند

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان گفت: باید کمک کنیم تا بنیادهای نخبگان استانی، کانون تدبیر منطقه شوند و هر نیازی که بوجود بیاید، بنیاد بتواند براي رفع آن و اتصال آن به برگزيدگان و فرهيختگان منطقه چاره جويي كند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان گفت: باید کمک کنیم تا بنیادهای نخبگان استانی، کانون تدبیر منطقه شوند و هر نیازی که بوجود بیاید، بنیاد بتواند براي رفع آن و اتصال آن به برگزيدگان و فرهيختگان منطقه چاره جويي كند.


به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، دکتر غلامعلی منتظر در مراسم معارفه رئیس جدید بنیاد نخبگان استان کرمان که در محل سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان برگزار شد، افزود: بنیاد ملی نخبگان از سال1386 در کشور راه اندازی شد و بنیادهای نخبگان استانی نوتأسيس هستند که از یک ماه تا پنج سال سابقه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: نباید بنیادهای نخبگان استانی را به لحاظ ساختاري بزرگ کنیم بلکه بنیادهای نخبگان استانی باید کوچک، ولي متفکر و چابک باشند زیرا قرار است فکر کنند و ارتباط بین نهادهای مختلف را انجام دهند تا اینکه فضای پيشرفت و توسعه کشور ارتقا یابد.

رئیس دبیرخانه هیات امنای بنیاد ملی نخبگان اظهار کرد: امید داریم در دوره جدید فعالیت ها ثبات و برنامه ریزی وجود داشته باشد و بتوانیم گزارش هایی را بشنویم که چگونه برگزیدگان منطقه توانسته اند مشکلات منطقه را حل و الگویی را ایجاد کنند که دیگران می خواهند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به فرمایش هاي رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توسعه علم و فناوری گفت: بنیاد ملی نخبگان، زمینه پرورش منابع انسانی برای توسعه را محقق می کند زیرا مبنای اصلی توسعه در کشور، منابع انسانی است.

وی نخبه شناسی، نخبه گزینی ، نخبه پروري و نخبه گماری را از وظایف بنیاد ملی نخبگان برشمرد و اضافه کرد: مدیریت کشور باید بر عهده نخبگان کشور باشد و نخبگان باید کشور را جلو ببرند.

دکتر منتظر ادامه داد: وقتی می گوییم نخبه به این معناست که طیف وسیعی از افراد مد نظر ماست و نباید آن را محدود به عده ای کم کنیم زیرا در کشور 77 میلیون جمعیت داریم که حداقل یک درصد از آنها توانمندي بالقوه و بالفعل راهبری نظام و کشور را دارا هستند و بايد براي آنها برنامه ريزي كنيم.

وي گفت: هدف نهایی بنیاد ملی نخبگان، شناسایی، هدایت و به کارگیری آنها و تسهیل مسیری است که برگزيدگان كشور بتوانند اثرگذار و الگوساز باشند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: مسیر نخبه پروری و گماردن آنها در سمت های مختلف طولانی است و باید از همان ابتدا فردی را که در مدرسه درس می خواند به اخلاق اسلامی و فرهنگ ایرانی مجهز كنيم تا بتواند در رشد و ارتقاي كشور تأثيرگذار با شد.

دكتر منتظر خاطرنشان کرد: باید نظامی جامع برای شناسایی همه نخبگان و در همه زمینه ها باشد و نباید فقط به بخش علم و فناوری بپردازیم زیرا کشور به افراد و استعدادهای هنری، ادبی، قرآنی و مدیریتی نیاز دارد و باید تلاش کنیم این برگزیدگان را شناسایی و مسیری را برای توانمندسازي، هدايت و بكارگيري مناسب آنها طراحی کنیم.

وی افزود: فرد نخبه باید فرهنگ اسلامی و آداب ایرانی داشته باشد و دلش برای این کشور بتپد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: به عنوان مثال شخصیتی مانند هوشنگ مرادی کرمانی که در ادبیات یک نخبه است همه ویژگی های یک فرد نخبه را دارد و در چارچوب مناسبات ایرانی و اسلامی قدم بر می دارد.

دكتر منتظر تصریح کرد: بنیادهای نخبگان استانی نقش بی بدیلی دارند و در استان کرمان تخصص ها و پتانسیل هایی وجود دارد که با تهران متفاوت است، توسعه استانی و منطقه ای باید درون زا باشد و به دست برگزیدگان همین منطقه رقم بخورد.

وی در پايان گفت: بنیادهاي نخبگان استاني پژوهشگاه نیست، آموزشگاه و دانشگاه هم نیست بلکه حلقه وصلی برای تدبير مسائل منطقه و ترسيم خطوط پيشرفت منطقه اي و محلّي با استفاده از توان همه اجتماعات نخبگاني اعم از افراد و گروه هاي نخبه است.

تاریخ انتشار : 1393/04/04
کد : 72766
تعداد بازدید: 517