وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و ارتباطات و فناوری‌اطلاعات به کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان پیوستند

دو وزارتخانه جهادکشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا اضافه شدند.

دو وزارتخانه جهادکشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران به کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا اضافه شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع اصلاح بندهایی از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را ابلاغ کرد که طی آن دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات به جمع کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا پیوستند.

براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه 26/11/93 به استناد ماده 13 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389، آیین نامه اجرایی این قانون در 9 بند اصلاح شده است که حضور نمایندگان وزارتخانه های مذکور در کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان به تصویب رسیده است.

شایان ذکر است که معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و صندوق نوآوری و شکوفایی نمایندگانی در کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا دارند. رییس این کارگروه دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری است.

همچنین براساس این مصوبه، برای حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان، نرخ برخی تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی کاهش یافته است.
برای دستیابی به متن کامل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، می‌توانید به وبسایت http://daneshbonyan.isti.ir/ مراجعه کنید.

 

تاریخ انتشار : 1393/12/12
کد : 72710
تعداد بازدید: 390