آخرین مهلت بهره‌‌مندی از تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های علمی

دکتر منتظر ضمن تاکید بر اینکه بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد، آخرین زمان بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های «اختراعات»، «خوارزمی»، «رازی»، «فارابی» و «شیخ بهایی» را اعلام کرد.

دکتر منتظر ضمن تاکید بر اینکه بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد، آخرین زمان بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های «اختراعات»، «خوارزمی»، «رازی»، «فارابی» و «شیخ بهایی» را اعلام کرد.

دکتر غلامعلی منتظر؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: بنياد ملّي نخبگان دستگاهي حاكميتي است كه با هدف سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در زمينه توسعه منابع انساني برگزيده كشور با مأموريت برنامه‌ريزي در زمينه «نخبه شناسی»، «نخبه پروری»، «نخبه‌گزینی» و «نخبه‌گماری» فعاليت مي‌كند.

بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد

وی افزود: با توجه به نكات فوق بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد بلكه رويكرد آن شناسايي «اجتماعات نخبگاني» از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي نخبگاني آنان در تمامي حوزه‌ها شامل: علم، فنّاوري، فرهنگ، نوآوري، قرآن، هنر، ادب و ... و همچنين پشتيباني از فعاليت‌هاي آنان با همكاري همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي اثرگذاري مناسب آنان در جامعه تخصصي خود است.

هدف بنیاد، ايجاد مسيري براي تواناسازي مستعدان برتركشور است

منتظر ادامه داد: در واقع هدف بنياد ايجاد مسيري براي تواناسازي مستعدان برتركشور و هدايت‌ آنان به سمت تأثيرگذاري بيشتر و بهتر در حوزه تخصصي از يك‌سو و تسهيل مسير به‌كارگيري و الگوسازي از سرآمدان و نخبگان در اجتماع تخصصي خود است. به همين دليل بنياد براي طي مسير نخبگي ايستگاه‌هايي را طراحي و به منظور تشويق و ترغيب صاحبان استعدادهاي برتر براي طي مسير نخبگي و رسيدن به مرحله اثرگذاري، در هر يك از ايستگاه‌ها تسهيلاتي براي مشمولان در نظر گرفته است كه هر فرد بر اساس فعاليت‌هاي نخبگانيِ خود و با توجه به جايگاهي‌كه در آن قرار دارد، امكان بهره‌مندي از تسهيلات مطابق ضوابط بنياد را خواهد داشت.

آخرین مهلت بهره‌‌مندی از تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های علمی

وی در ادامه ضمن اعلام آخرین زمان بهره‌مندی از تسهیلات اعطایی به برگزیدگان جشنواره‌های «اختراعات»، «خوارزمی»، «رازی»، «فارابی» و «شیخ بهایی»،  گفت: برگزیدگان جشنواره‌های اختراعات بنیاد ملّی نخبگان تا قبل از سال 1394 و همچنین برگزیدگان جشنواره‌های «خوارزمی دانش‌آموزی»، «خوارزمی جوان»، «خوارزمی بزرگسال»، «رازی»، «فارابی» و «شیخ بهایی» تا پایان سال 1392، که به تأیید بنیاد رسیده¬اند ولی هنوز تسهیلات بنیاد را (ازجمله اعتبار پژوهش و نوآوری) دریافت نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1395 فرصت دارند از آن استفاده کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان در ادامه افزود: همچنین برگزیدگان جشنواره‌های «خوارزمی دانش‌آموزی»، «خوارزمی جوان»، «خوارزمی بزرگسال»، «رازی» و «فارابی» سال 1393، که به تأیید بنیاد رسیده¬اند ولی هنوز تسهیلات بنیاد را دریافت نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ 28/12/1395 فرصت دارند از آن استفاده کنند.

منتظر در پایان گفت: برگزیدگانِ مورد تأیید بنیاد برای استفاده از تسهیلات بنیاد باید درخواست خود را از طریق سامانه ثریا ثبت کنند تا پس از بررسیِ درخواست برای اعطای آن به متقاضی اقدام شود و در صورت بروز هرگونه مشکل در روند ثبت درخواست موضوع از طریق بنیاد نخبگان استان تهران قابل پیگیری است.

****

سامانه ثریا:  soraya.bmn.ir

بنیاد نخبگان استان تهران: 88900511-021

 

تاریخ انتشار : 1394/11/19
کد : 72673
تعداد بازدید: 381