با حكم دكتر ستاري،رئيس بنیاد نخبگان استان گلستان منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر خواجه شاهکوهی، به سمت رئيس بنیاد نخبگان استان گلستان منصوب شد.

طي حكمي از سوي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر خواجه شاهکوهی، به سمت رئيس  بنیاد نخبگان استان گلستان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، در متن حكم دكتر سورنا ستاري خطاب به دكتر علیرضا خواجه شاهکوهی آمده است: « نظر به ضرورت تمهيد و تسهيل شكوفايي و ثمربخشي نخبگان عزيز در استان گلستان و ايجاد و تقويت همفكري و همكاري ميان نخبگان و مسئولان آن استان و با توجه به مراتب علمي، تعهد و كارآمدي كه از آن برخورداريد، جنابعالي را به عنوان «رئيس بنیاد نخبگان استان گلستان » منصوب مي
نمايم.

در ادامه اين حكم آمده است:« شايسته است با اتكال به خداوند متعال، در چارچوب اساسنامه بنياد ملي نخبگان، آئين نامه تاسيس و اداره دفتر نخبگان استان و مصوبات هيات امناي بنياد و با بهره‌مندي از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهاي برتر در سطوح مختلف، به هماهنگي امور مربوط به نخبگان و كمك به شناسايي و شكوفايي استعدادهاي برتر و پشتيباني از تلاش هاي ذي قيمت آنان با استفاده بهينه از توانمندي هاي گسترده و ارزشمند استان همت گماريد.

بديهي است استاندار محترم و روسا و مديران محترم دانشگاه‌ها و مراكز علمي، فرهنگي و صنعتي استان همكاري شايسته را با جنابعالي مبذول خواهند داشت.

 توفيق جنابعالي را در انجام اين مسئوليت خطير از خداوند متعال خواستارم.

شايان ذكر است بدينوسيله از زحمات جناب آقاي دكتر موسی حسام و خدمات ارزنده ايشان در دوران تصدي مسئوليت، كمال تشكر بعمل مي آيد.»

گفتني است،‌ هم اکنون دکتر علیرضا خواجه شاهکوهی عضو هیات علمی گروه جغرافيا دانشگاه گلستان است.

تاریخ انتشار : 1393/03/26
کد : 72649
تعداد بازدید: 543