هر که نقص خویش را دید و شناخت/ اندر استکمال خود دو اسبه تاخت

«مثنوی مولانا»

تاریخ انتشار : 1394/05/28
کد : 72616
تعداد بازدید: 3492