مدير اداري و امور استان هاي بنياد ملي نخبگان منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر اردوخاني، معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان، صادق اميري مقدم به عنوان مدير اداري و امور استان هاي بنياد ملي نخبگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، متن حكم معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان خطاب به صادق اميري مقدم به شرح ذيل مي باشد: « نظر به تعهد، شايستگي و تجارب ارزشمند، به موجب اين حكم به سمت مدير اداري و امور استان ها منصوب مي نمايم.

اميد است با همكاري، همياري و همدلي مسئولان ستاد، روساي بنياد نخبگان استانها و كاركنان و با اتكاء به نيروي لايزال الهي موفق و مويد باشيد.»

تاریخ انتشار : 1392/10/04
کد : 72583
تعداد بازدید: 712