تاثیرگذاری نخبگان در جهش صنعتی

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی گفت: جبران عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به توسعه‌ای معتدل و همه جانبه نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل‌ها، توان و محدودیت‌ها است. در این بین نخبگان می‌توانند نقش بسزایی را در گسترش توانایی‌ها، ظرفیت فکری و همچنین افزایش قابلیت حل مشکلات در مردم جامعه، ایفا کنند.

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی گفت: جبران عقب‌ماندگی‌ها و رسیدن به توسعه‌ای معتدل و همه جانبه نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل‌ها، توان و محدودیت‌ها است. در این بین نخبگان می‌توانند نقش بسزایی را در گسترش توانایی‌ها، ظرفیت فکری و همچنین افزایش قابلیت حل مشکلات در مردم جامعه، ایفا کنند.

دکتر محمدباقر مقدسی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه توسعه فناوری در کشورهای در حال توسعه، بدون الگوهای بومی که برگرفته از شرایط و تجربیات خاص این کشورها باشد، امکان‌پذیر نیست، گفت:  این کشورها جهت جبران عقب ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و همچنین برای رسیدن به توسعه‌ای معتدل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر شود، نیازمند شناخت صحیح از پتانسیل‌ها، توان و محدودیت‌ها در تمام زمینه‌ها و مناطق هستند.

وی با اشاره به اینکه امروز مانند گذشته توسعه تنها با محور اقتصادی مطرح نیست، بلکه محوریت فرهنگ و اطلاعات نیز مطرح است، ادامه داد: امروزه منظور از توسعه، گسترش توانایی‌ها، ظرفیت فکری، کیفیت دانش و مهارت‌های فنی، خلاقیت و نوآوری، قابلیت انسان‌ها برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برای همگان است. لذا نقش نخبگان در این راستا بسیار قابل توجه خواهد بود. قشری که بواسطه توانایی‌های خاص در حوزه علم یا فرهنگ مورد توجه جامعه خود هستند و کشور انتظار بالایی از آنان در جهت ایجاد تحول در حوزه‌های مختلف دارد.

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی در ادامه افزود: در همین راستا تشکیل هسته‌های تحقیقات فناوری حول اجتماعات نخبگانی می‌تواند به توسعه صنعتی و فناوری در کشور کمک‌های شایانی کند. این هسته‌ها کانون و مرکز شکلگیری قابلیت‌های فناورانه هستند. مسئولیت اصلی این هسته‌ها ارائه راهکاری برای دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز در حوزه علم و صنعت و نیز کاربردی کردن آنها برای استفاده در طراحی و تولید است.

مقدسی با بیان اینکه نخبگان با قابلیت‌‎های فراوان خود در حوزه‌های مختلف با بررسی مشکلات حوزه صنعت و فناوری می‌توانند راهکاری مناسب برای توسعه صنعتی و فناوری در کشور ارائه دهند، که به جهش صنعتی در کشور کمک کند، گفت: نخبگان در این هسته‌ها ‌می‌توانند به بررسی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار، نحوه ایجاد رقابت در بازارهای مالی، تعامل سازنده با دنیا، چگونگی تولید ثروت از علم، نحوه تعامل حوزه علم و صنعت برای پیشرفت بعنوان راهبردهای توسعه علمی و صنعتی بپردازند.

وی در پایان افزود: از این رو جهت رشد صنعتی و علمی نیاز به استفاده از نخبگان بعنوان اتاق فکری بکر و دست نخورده در حوزه صنعت احساس می شود و این گروه می‌تواند به‌عنوان حلقه‌ای جهت اتصال علم و صنعت عمل کند.

 

 

تاریخ انتشار : 1393/10/16
کد : 72578
تعداد بازدید: 423