رئیس ستاد جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهساران در سال 93 منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان و دبیر جشنواره های نوآوری و شکوفایی، دکتر اصفهانی به سمت رئیس ستاد جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهساران در سال 93 منصوب شد.

طی حکمی از سوی معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان و دبیر جشنواره های نوآوری و شکوفایی دکتر اصفهانی به سمت رئیس ستاد جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهساران در سال 93 منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان ، متن حکم دکتر سید حسن حسینی خطاب به دکتر مسعود اصفهانی بدین شرح است: « نظر به مراتب دانش، تخصص و تجربه ارزشمند جنابعالی در امور اختراعات و تجاری سازی، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنوراه های نوآوری و شکوفایی و رئیس ستاد جشنواره نوآوری و شکوفایی کوهساران در سال 93 منصوب می شوید.»

در ادامه این حکم آمده است: «تو جه به سیاست های جدید بنیاد ملی نخبگان، و تاکید راست محترم بنید ملی نخبگان بر امر تجاری سازی، ارائه مشاوره های فنی و حقوقی و استفاده کامل از توان و ظرفیت معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و ستادها و مرکز ذیربط آن، اولویت های جشنواره های سال 1393 می باشد. امید است با توکل بر خداوند متعال و بکارگیری همکاران خلاق درانجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

همچنین انتظار می رود همکاری و هماهنگی کامل با رئیس محترم ستاد برگزاری جشنواره های نوآوری و شکوفایی جناب آقای دکتر یوسفی فر و دبیر محترم هیات داوران جناب آقای دکتر طاهری مبذول گردد.»

 

تاریخ انتشار : 1393/06/17
کد : 72522
تعداد بازدید: 392