15 مرکز هوانوردی عمومی در کشور راه‌اندازی شده است

به منظور گسترش و ترویج فرهنگ هوانوردی عمومی در کشور، در قالب طرح کلان ملی راه اندازی مراکز هوانوردی هم اینک 15 مرکز هوانوردی تاسیس و در اینده نیز راه اندازی 30 مرکز دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

به منظور گسترش و ترویج فرهنگ هوانوردی عمومی در کشور، در قالب طرح کلان ملی راه اندازی مراکز هوانوردی هم اینک 15 مرکز هوانوردی تاسیس و در اینده نیز راه اندازی 30 مرکز دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، ارایه خدمات پروازی به عموم جامعه از برنامه هایی است که به منظور توسعه این صنعت در کشور مورد توجه قرار گرفته و در این راستا، از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با سرمایه گذاری های صورت گرفته و طراحی طرحی در قالب پروژه کلان ملی هوانوردی عمومی کشور، این برنامه در مناطق مختلف راه اندازی و اجرا کرده است.

تجربه جهانی در ایجاد مراکز هوانوردی عمومی
بر اساس آمارهای ارایه شده، هوانوردی عمومی یکی از مهمترین منابع درآمدی برای کشورها به شمار می رود به گونه ای که در برخی کشورهای توسعه یافته، بخش وسیعی از ناوگان هوایی غیر نظامی (سویل) متعلق به بخش خصوصی بوده و درصدی از تولید ناخالص ملی این کشورها از طریق این صنعت ایجاد می شود.
به عنوان نمونه، در میان هواپيماهاي غير نظامي موجود در دنیا، بيشترين تعداد هواپيماها در بخش هوانوردي عمومي قرار دارد و از جمله در ایالات متحده آمريكا از بین 260،000 فروند هواپيما، 240،000 فروند هواپيما متعلق به اين بخش و 20000 فروند متعلق به خطوط هوایی است.
اقتصاد هوانوردي عمومي بخش مهمي از اقتصاد این کشور را تشكيل مي دهد، بگونه اي كه براي بيش از يك ميليون و سيصد هزار نفر اشتغال ايجاد شده و 102 ميليارد دلار درآمد معادل يك درصد توليد ناخالص داخلي را در دهه اول سال 2000 میلادی بخود اختصاص داده است.

 


اهداف اجرای طرح کلان ملی هوانوردی عمومی در ایران
اواخرسال 1389 به منظور بهره مندي از فناوري هاي نرم جهت توسعه شبکه هوايي کشور با کاربردهاي تاکسي هوایی، امداد و نجات، توسعه گردشگري، آموزش هاي خلباني، حمل و نقل هوايي کارکنان شرکت هاي دولتي و غير دولتي، و نظاير آن با هدف ارائه خدمات پروازي به عموم جامعه، قراردادی با عنوان" راه اندازي مراکز هوانوردي عمومي و نهادينه کردن آن در صنعت هوايي کشور"، میان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان صنايع هوايي به عنوان مسئول و مجري طرح با اعتباري معادل شصت ميليارد ريال، به امضا رسید.
کارشناس مجری اجرای طرح کلان ملی هوانوردی عمومی در خصوص مشخصات این طرح می گوید: این پروژه ملی از تیرماه سال 90 از سوی شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس - پادیکو و شرکت های تابعه آن و با حمایت موثر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اغاز شده است و در اجرای آن تلاش شد، از زمان آغاز اجرای پروژه تا یک سال، سه مرکز هوانوردی در کشور راه اندازی شود.
میرزا حسینی، اضافه کرد: بر اساس قرارداد طرح کلان ملی منعقد شده، از اعتبار 60 میلیارد ریالی این طرح، قدر السهم معاونت علمی و فناوری 50 میلیارد ریال آن و قدر السهم سازمان صنایع هوایی نیز 10 میلیارد ریال باقی مانده است.
وی در این ارتباط با توضیح دیگر اهداف پیش بینی شده در اجرای طرح کلان هوانوردی عمومی می گوید: ایجاد زمینه مناسب و دریافت خدمات و پشتيباني فرودگاهي در شهرهاي هدف، ايجاد شرکت بيمه و شرکت ليزينگ جهت توسعه هوانوردي عمومي، تکميل و ايجاد ابنيه، پيگيري و دريافت مجوزها و هماهنگي هاي لازم با مراکز آموزش و فنون هوانوردي متعلق به شرکت فرودگاه هاي کشور و ساير مراکز براي آموزش و توسعه فرهنگ هوانوردي ، فعالسازي و ايجاد حداقل سه مرکز هوانوردي عمومي ظرف مدت حداکثر يک سال از ماموریت هایی بوده است که بر عهده مجری طرح در اجرای این پروژه قرار داده شده است.

 

توسعه مراکز هوانوردی عمومی به 45 مرکز
وی با اشاره به اینکه نگاه دولت به گسترش هوانوردي عمومي و استفاده وسيع از هواپيماهاي سبك و فوق سبک است، توضیح داد: برنامه ريزي و ارائه طرحي دقيق و كامل در این خصوص مشتمل بر هوانوردی و صنایع هوایی و اجراي هماهنگ طرح با همكاري نهادها و بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي ضروری است که در این راستا، تاسیس و بهره برداری از شرکت مادر تخصصی در حوزه هوانوردی عمومی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در ستاد ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، در اجرای طرح کلان هوانوردی عمومی در کشور تعيين خطوط و اجراي عمليات پروازي، پشتيباني، تعمير و نگهداري هواپيماهاي هوانوردي عمومي حداقل در 15 شهر بزرگ کشور به انجام رسیده است و در برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور توسعه این طرح، مطالعه ایجاد30 مرکز دیگر نیز آغاز خواهد شد که با اجرای آن، 45 مرکز در کشور در حوزه هوانوردی عمومی فعال خواهند شد.
با اجرای این طرح به ازای راه اندازی هر مرکز، دست کم برای شش نفر و جمعاً برای نود نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شده است .

 

ضرورت پیگیری و تدوین مقررات
با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه هوانوردی عمومی کشور و فعالیت مراکز ایجاد شده و برنامه های آتی در توسعه این مراکز که منجر به استقبال بیشتر مردم از آن در آینده ای نزدیک خواهد شد، ضرورت هایی از جمله تدوین قوانین، مقررات و آیین نامه های مرتبط با این حوزه ضرورتی است که باید از سوی برنامه ریزان به آن توجه شود.
اقدام جهت تأسيس باشگاه هوايي و ارائه خدمات نگهداري با همکاري سازمان هواپيمايي کشور و مشارکت بخش خصوصي، نوسازي و توسعه ناوگان هوانوردي عمومي کشور با تأمين هواپيماهاي 2 تا 6 نفره جهت تجهيز ناوگان مورد نياز مراکز فوق، گسترش آگاهي هاي عمومي مربوط به اينگونه پروازها در جهت توجيه و تشويق مردم و حوزه امنيت از جمله مواردی است که در اجرای موفق این طرح کلان ملی باید مورد توجه قرار گیرد.
طرح کلان ملی هوانوردی عمومی کشور, زمينه سازي طرح براي ايجاد مراکز هوانوردي با کمک بخش هاي دولتي و خصوصي و حمایت حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موازات اجراي طرح ضروری است و در این راستا، .نهادهایي مانند سازمان هواپيمايي کشوري، سازمان صنايع هوايي، شرکت فرودگاه ها و شرکتهاي عضو اتحاديه صنايع هوافضايي ايران، بعنوان همکاران طرح در برنامه ريزي و اجراي آن مشارکت دارند.
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش بینی می کنند، با توسعه و اجراي مناسب طرح در طي مدت زمان سه تا پنج سال تحولي اساسي در حوزه استفاده از هواپيماهاي كوچك و نهادينه سازي هوانوردي عمومي در كشور بعنوان راه حلي اساسي براي حمل و نقل پيشرفته رخ داده و از سوي ديگر، رونق صنعت هوايي كشور و ساير صنايع وابسته به آن در قالب شكل گيري زنجيره تأمين و ايجاد صنايع قطعه سازي پيشرفته و نيز تامین شركت هاي خدمات هوايي و آموزشگاههاي متعدد خلباني و فني به عنوان مزیتی دیگر در اجرای این طرح ملی به ثمر برسد.

 

توسعه فناوری و نوآوری های حاصل از اجرای طرح

اگرچه تعريف هوانوردي عمومي بر اساس نوع عمليات پروازي پروازهاي خارج از حوزه خطوط هوایی و هوانوردي نظامي صورت مي گيرد، اما با توجه به کاربرد وسايل پرنده مختلف در اين بخش و گستردگي و تعدد انواع اين وسايل، در عمل بازار گسترده اي براي صنايع و خدمات فعالان در اين حوزه در سطوح داخلي و بين المللي وجود دارد که توجه به سطح استانداردهای بالا در کليه بخش های آن مي تواند در پيشبرد فناوري هاي مرتبط مؤثر باشد.
با اجرای این طرح ملی، به فناوری های جدیدی در این حوزه دست پیدا کرده ایم، به گونه ای که، بااجرای طرح کلان هوانوردی عمومی فناوری های جدیدی از جمله تولید آلياژهاي هوايي و مواد پيشرفته فلزي، فناوري نانو و کاربردهاي آن در سيستم ها و سازه هاي هوايي،مواد کامپوزيت پيشرفته، انواع رزين ها و چسب ها و رنگ ها با کاربردهاي پيشرفته هوايي،اويونيک و سيستم هاي الکترونيک پيشرفته هوايي از قبيل موقعيت ياب هاي اضطراري، حسگرها و نشان دهنده هاي الکترونيک، موتورهاي هوايي در انواع پيستوني و نیز باتري هاي پيشرفته قابل شارژ به دست آمده است.
از دیگر فناوری هایی که این طرح مبدا ایجاد آن شده است می توان به، فناوری ارتباطات ماهواره اي و کاربردهاي آن در سيستم هاي ارتباطي، ناوبري، مراقبت پرواز و مديريت ترافيک هوايي (CNS/ATM)، شبيه سازهاي پرواز، نرم افزارهاي طراحي پيشرفته، طراحي هواپيماها و ساير وسايل پرنده. انواع دستگاه¬هاي آزمایش، توسعه وسايل و تجهيزات مورد استفاده در خدمات هوانوردي عمومي، استفاده از سوخت های جدید و تامین تجهیزات فرودگاهی جدید هستند.

 

 

طرح هوانوردی عمومی، دروازه ورود به فناوری های جدید
با اجرای طرح کلان ملی هوانوردی عمومی کشور، اهداف دیگری نیز از سوی معاونت علی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان برنامه های آینده در دستور کار قرار گرفته است به گونه ای که، پیش بینی می شود اجرای این طرح بتواند راهگشای آغازفعالیت های جدید علمی و فناوری در حوزه هوانوردی عمومی کشور باشد.
مطالعه و بررسی به منظور راه اندازی و توسعه سایر حوزه های هوانوردی عمومی،امکان سنجی ساخت فرستنده اضطراری موقعیت (ELT) هواپیماهای فوق سبک،امکان سنجی ساخت چتر بالستیک ،.امکان سنجی ساخت و تولید ملخ هواپیماهای فوق سبک، مطالعه برای تبیین پیش نیاز های ایجاد مرکز نمونه آموزش های خلبانی و فنی، مطالعه ایجاد مرکز نمونه تعمیرات هواپیماهای فوق سبک، مطالعه و بررسی ایجاد پارک ها و دهکده های هوانوردی و نیز مطالعه و ارائه طرح اجرایی انجام امور مربوط به هواپیماهای فوق از جمله اهداف دیگری است که در مسیر اجرای این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نمونه سازی و آزمایش سیستم ارسال اطلاعات پروازی و ردیابی هواپیماهای رده هوانوردی عمومی، نیاز سنجی و تامین اقلام پرمصرف هواپیماهای فوق سبک کشور، عملیاتی سازی و فروش هواپیماهای فوق سبک دو نفره سنجاقک، فرهنگ سازی جامع هوانوردی عمومی از طریق برقراری ارتباط با کانون های محلی و کانون هوانوردی ایران و برگزاری همایش های تخصصی هوانوردی عمومی از دیگر برنامه ها و اهدافی است که با اجرای این طرح انتظار دستیابی به آن وجود دارد.

 

تاریخ انتشار : 1393/03/31
کد : 72518
تعداد بازدید: 1444