تسهیلگری و توان‌افزایی؛ سیاست صحیح برخورد با مستعدان‌برتر

نوروزی؛ دانشجوی دانشگاه علم‌وصنعت گفت: رویکرد تسهیلگری در کنار توان‌افزایی، سیاست صحیحی است که بنیاد ملی نخبگان در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های جدید اتخاذ کرده است.

نوروزی؛ دانشجوی دانشگاه علم‌وصنعت گفت: رویکرد تسهیلگری در کنار توان‌افزایی، سیاست صحیحی است که بنیاد ملی نخبگان در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های جدید اتخاذ کرده است.

بنیامین نوروزی؛ دانشجوی دکتری رشته برق در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان با مثبت ارزیابی‌کردن آیین‌نامه‌های جدید بنیاد ملی نخبگان، روند شناسایی و حمایت مستعدان‌برتر دانشگاهی را مناسب توصیف کرد.

وی با اشاره به تنوع تسهیلات در نظرگرفته شده برای مستعدان‌برتر، قرار گرفتن تسهیلات ازدواج در سبد فرهنگی را از نکات روشن آیین‌نامه جدید عنوان کرد و افزود: طبیعتاً فرد مستعدبرتر صرف برخورداری از دو امکان ودیعه مسکن و هدیه ازدواج، متأهل نمی‌شود اما اگر فردی قصد ازدواج داشته باشد این دو تسهیل می‌توانند کمک خوبی برای شروع زندگی مشترک مستعدبرتر باشد.

مستعدبرتر دانشگاه علم‌وصنعت اظهار داشت: رویکرد تسهیلگری در کنار توان‌افزایی، سیاست صحیحی است که بنیاد ملی نخبگان در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های جدید اتخاذ کرده است. 

نوروزی ناهماهنگی برخی دانشگاه‌ها با روند کنونی بنیاد ملی نخبگان را از چالش‌های مستعدان‌برتر دانست و ادامه داد: این عدم‌هماهنگی به علت نوپا بودن آیین‌نامه شناسایی و حمایت از مستعدان‌برتر طبیعی است اما دانشگاه باید کم‌کم به سمتی برود که بیشترین تعامل را با بنیاد ملی نخبگان داشته باشد.

دانشجوی دکتری رشته برق در ادامه تسهیلات حمایتی و هدایتی دانش‌آموختگان را اصلی‌ترین مرحله حمایت بنیاد ملی نخبگان از مستعدان‌برتر دانشگاهی قلمداد و تصریح کرد: مستعدبرتر پس از تحصیل باید وارد بازارکار شود و این دقیقاً همان دالانی است که او برای رسیدن به نقطه اثرگذاری باید به بهترین شکل آن را طی کند. به همین دلیل موضوع دانش‌آموخته‌برتر دانشگاهی نیازمند نگاه ویژه است.

وی قالب شرکت‌های دانش‌بنیان را محلی مناسب برای فعالیت نخبگانی دانست و گفت: در شرایط کنونی که از سویی کشور با تعدد دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر ظرفیت کافی برای پذیرش این تعداد در دولت وجود ندارد، ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان الزامی است؛ اما برای ورود موفقیت‌آمیز به این عرصه پیش‌نیازهایی مانند آشنایی با مفاهیم بازاریابی، آگاهی از نحوه ثبت شرکت و حق مالکیت فکری ازجمله این موارد هستند.

دانشجوی دانشگاه علم‌وصنعت در پایان تسهیلات در نظر گرفته شده برای استخدام دانش‌آموختگان برتر در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را مناسب و منوط به همکاری نهادهای مذکور دانست و گفت: برخی از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان تنها در فضای تعامل با دیگر دستگاه‌ها قابل تعریف و دسترسی است. در چنین شرایطی همه دستگاه‌ها باید خود را مکلف به همکاری و تعامل سازنده و دوسویه با بنیاد ملی نخبگان بدانند و اگر مقررات و قوانین داخلی آنها در تضاد با آین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان است آنها را اصلاح کنند.

 

 

تاریخ انتشار : 1395/01/17
کد : 72510
تعداد بازدید: 249