ارسال پروپزال‌های حوزه ایمپلنت مغزی تمدید شد

فرصت ارسال پیشنهادیه(پروپوزال) برای تعدادی از RFPهای حوزه ایمپلنت‌های مغزی از 2 تا 16 مرداد ماه 95 توسط کارگروه ایمپلنت مغزی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی تمدید شد.

فرصت ارسال پیشنهادیه(پروپوزال) برای تعدادی از RFPهای حوزه ایمپلنت‌های مغزی از 2 تا 16 مرداد ماه 95 توسط کارگروه ایمپلنت مغزی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی تمدید شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، فرصت ارسال پیشنهادیه (پروپوزال( برای تعدادی از RFP های حوزه ایمپلنت‌های مغزی از 2 تا 16 مرداد ماه 95 توسط کارگروه ایمپلنت مغزی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی تمدید شد.

لازم به ذکر است که این تمدید فقط برای RFP هایی صورت گرفته است که برای آن‌ها قواعد ستاد علوم و فناوری‌های شناختی در خصوص فرمت، تعداد، و یا محتوای پیشنهادیه های ارسالی برآورده نشده است RFP های فوق الذکر به شرح زیر هستند:

  • طراحی و ساخت الکترود برای ثبت و تحریک الکتریکی

• طراحی و ساخت فرستنده-لینک-گیرنده در مسیر معکوس (برای انتقال داده از بخش کاشته شده در بدن به دنیای بیرون)

 

 

تاریخ انتشار : 1395/04/29
کد : 72471
تعداد بازدید: 260