اطلاعيه مهم درباره اعطاي جايزه تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

تمامی کسانی که در طی سال گذشته از آیین‌نامه قبلی «اعطاي جايزه تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» بهره‌مند شده‌اند، در سال تحصیلی جدید مطابق مفاد آیین‌نامه جدید مورد ارزیابی و شمول جوایز قرار می‌گیرند.

پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان: تمامی کسانی که در طی سال گذشته از آیین‌نامه قبلی «اعطاي جايزه تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» بهره‌مند شده‌اند، در سال تحصیلی جدید مطابق مفاد آیین‌نامه جدید مورد ارزیابی و شمول جوایز قرار می‌گیرند.

1. با توجه به تصویب آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد‌برتر، روال اعطای جایزه‌های تحصیلی از ابتدای سال تحصیلی جدید (1/7/1393)، مطابق این آیین‌نامه خواهد بود. بنابراین تمامی کسانی که در طی سال گذشته از آیین‌نامه قبلی بهره‌مند شده‌اند، در سال تحصیلی جدید مطابق مفاد آیین‌نامه جدید مورد ارزیابی و شمول جوایز قرار می‌گیرند. بدیهی است این موضوع هم شامل افرادی است که امسال در دانشگاه پذیرفته می‌شوند و هم کسانی که بخشی از تحصیل خود را گذرانده‌اند.

2. با اجرای آیین‌نامه جدید، جایزه‌ها به‌صورت سالانه و در مقاطع مختلف تحصیلی و صرفاً بر اساس مفاد آیین نامه جدید (ارزیابی فعالیت‌های دانشجویان در محل تحصیل) صورت خواهد پذیرفت و تمامی مقررات مرتبط قبلی لغو و بلااثر خواهد بود.

3. باتوجه به آيين‌نامه جديد، دانشجويان مشمول براساس معيارهاي بنياد، از سوي دانشگاه محل تحصيل آنان به بنياد معرفي مي‌شوند و درصورت نياز بنياد از برگزيدگان نهايي دعوت خواهدكرد تا اطلاعات خود را در سامانه ثريا ثبت كنند. به‌همين دليل نيازي به ثبت اطلاعات از سوي دانشجويان نيست.

4. اعطاي راتبه تحصيلي به‌دانشجويان منوط به كار دانشجويي در دانشگاه محل تحصيل آنان خواهد بود و لازم است گزارش كار دانشجويان مشمول (براي دوره كارشناسي 20 ساعت در ماه، دوره كارشناسي ارشد 12 ساعت و دوره دكتري 8 ساعت ) هر سه ماه يك‌بار در سامانه ثريا بارگذاري شود.

 

تاریخ انتشار : 1393/07/29
کد : 72405
تعداد بازدید: 499