ايجاد تضمين اجرايي براي سند راهبردي كشور در امور نخبگان

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان از ايجاد تضمين هاي اجرايي لازم براي سند راهبردي كشور در امور نخبگان خبرداد.

معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان از ايجاد تضمين هاي اجرايي لازم براي سند راهبردي كشور در امور نخبگان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،دكتر سورنا ستاري در اختتاميه هفتمين همايش ملي نخبگان جوان كه عصر چهارشنبه در سالن خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار شد، با ذكر ويژگي هاي اخلاقي و فني و همچنين خاطره اي از خلبان شهيد عباس دوران، وي را يكي از نخبگان واقعي جمهوري اسلامي ايران عنوان كرد و گفت:نخبگان بايد هميشه خود را در معرض اين سوال قرار دهند كه براي مردم و كشور چه كرده اند و در پيشرفت جامعه چه سهمي داشته اند.

وي در ادامه با ياد خاطره اي از شهيد ستاري، به مهارت هاي ويژه اين خلبان در پرواز و مسائل فني در دوران دفاع مقدس اشاره كرد.

دكتر ستاري با تاكيد بر اينكه استعداد برتر براي اينكه به درجه نخبگي برسد،به بسياري از فاكتورها نياز دارد،تصريح كرد: در اين راستا بنياد ملي نخبگان بايد زمينه هاي رشد استعدادهاي برتر تحت پوشش خود را فراهم كند تا آنها بتوانند رسيك هاي مورد نياز را انجام دهند.

وي ادامه داد: اينكه چون ما شاگرد اول هستيم و در كنكور رتبه برتر كسب كرده ايم و بايد از خانواده، جامعه و دولت توقع داشته باشيم درست نيست.

رئيس بنياد ملي نخبگان تصريح كرد: ما در دوران مديريت جديد حتما به دنبال ايجاد مكانيزمي هستيم تا با دريافت نظرات نخبگان،روشهايي را اتخاذ كنيم تا نخبه داراي توانمندي هايي شود كه بتواند در كشور تاثيرگذار باشد چرا كه تنها كسب افتخارات متعدد مشكلي از مشكلات كشور حل نخواهد كرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه اختلاف سليقه ها در بين سازمان ها نبايد باعت ايجاد مقررات دست و پاگيز در انجام پروژه هاي پژوهشي شود،خاطرنشان كرد: به عنوان مثال به دليل تحريم ها و بسياري مشكلات ديگر صنعت نفت كشور دچار مشكلات فراواني است. روزي در اين صنعت آنقدر مقررات باز بود كه منجر به تدوين پروژه هاي زيادي در اين حوزه نفت شد كه از كنترل خارج شد در مقابل هم اكنون مقررات آنقدر سخت شده است كه انعقاد يك پروژه پژوهشي مسير دشواري را پيدا كرده است.

معاون علمي وفناوري رئيس جمهور با اشاره به تدوين سند راهبردي كشور در امور نخبگان گفت: بايد تضمين هاي اجرايي لازم را براي اجراي اين سند در نظر بگيريم تا به بهترين شكل عملياتي شود.

وي با اشاره به ضرورت توسعه شركت هاي دانش بنيان گفت: متاسفانه در بسياري از پژوهشكده هاي كشور حتي يك شركت دانش بنيان راه اندازي نشده است كه بايد اين امر به فرموده مقام معظم رهبري توسعه بيشتري دركشور داشته باشد.

دكتر ستاري درادامه يكي از راهكارهاي تحقق ارتباط دانشگاه و صنعت را ايجاد پژوهشكده هاي مشترك بين دانشگاه و صنايع عنوان كرد و افزود: به عنوان مثال مي توان به ايجاد پژوهشكده مشترك بين وزارت نفت و دانشگاه هاي كشور با هيات امناي مشترك اشاره كرد.

وي افزود: البته در اين مسير طبق فرمايشان رهبر فرزانه انقلاب اسلامي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بايد حلقه واسط را تكميل كند  و مقررات دست و پا گير در اين زمينه را برطرف كند.

تاریخ انتشار : 1392/07/17
کد : 72377
تعداد بازدید: 566