گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم/ ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

«گلستان سعدی»

تاریخ انتشار : 1394/06/07
کد : 72313
تعداد بازدید: 3297