ارائه فرآيند تمديد، استمرار و ارتقا تنها از طريق سامانه ثريا

با تلاش معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان از اين پس بهره مندي از چهار تسهيلات ديگر هم تنها از طريق سامانه ثريا امكان پذير است.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، درخواست ارتقاي سطح اعطاي جوايز تحصيلي در مقطع فعلي، درخواست استمرار اعطاي جوايز تحصيلي علي رغم نداشتن شرايط پويايي(پايين بودن معدل)، درخواست استمرار اعطاي جوايز تحصيلي به علت طولاني شدن دوره تحصيل(سنوات) و درخواست تمديد اعطاي جوايز تحصيلي در مقطع بالاتر چهار تسهيلاتي هستند كه از اين پس تنها از طريق سامانه ثريا به نخبگان و استعداهاي برتر ارائه مي شوند.


نخبگان و استعدادهاي برتر درخواست‌كننده اين تسهيلات براي بهره مندي از فرآيند تمديد، استمرار و ارتقا به سامانه ثريا مراجعه كرده و از دادن درخواست و ارسال مدارك خود خودداري فرمايند.

تاریخ انتشار : 1392/12/12
کد : 72307
تعداد بازدید: 423