اجرای آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی ازدانش آموختگان برتر دانشگاهی از سال94

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان از ابلاغ آیین نامۀ جدید شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی و اجرای آن از سال آینده خبرداد.

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان از ابلاغ آیین نامۀ جدید شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی و اجرای آن از سال آینده خبرداد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، ابلاغ آیین نامۀ جدید شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی در راستای اجرای بند 1 مادّۀ 3 از اساسنامۀ بنیاد ملی نخبگان و به منظور اجرای اقدام های ملّی 1-1-1، 2-1-2، 2-1-3، 3-1-2 و 3-1-5 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان،از سوی رئیس بنیاد ملی نخبگان ابلاغ شده است.

پرویر کرمی مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این مطلب گفت: هدف از تدوین این‌آیین نامه، ایجاد چارچوبی برای شناسایی برترین دانش آموختگان نظام آموزش عالی‌کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و ایجاد تمهیدات لازم برای «تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزۀ تخصصی» و نیز « به کارگیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط» است.

به گفته وی بر اساس این آیین نامه دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» و نيز دوره‌هاي «تخصصي باليني، پزشكي و فلوشيپِ» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ به ترتيب معادل با دانش‌آموختگان دوره «كارشناسي ارشد» و دوره «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند.

کرمی درباره معیارهای شناسایی دانش آموختگان این آیین نامه افزود: دانش‌آموختگان برتر از میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشور در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و بر اساس معیارهایی شامل  فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی و فنّاورانه، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شناسایی می شوند.

وی در این باره توضیح داد: بر اساس آیین نامه فعالیت های آموزشی شامل پیشینۀ تحصیلی،کسب موفقیت های آموزشی و موارد مشابه، فعالیت های پژوهشی و فنّاورانه شامل پیشینۀ پژوهشی و نوآورانه، کسب موفقیت های پژوهشی و فنّاورانه و موارد مشابه آن و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شامل ايفاي نقش فرهنگي و اجتماعي در مؤسسه علمي، اشتهار اخلاقي در زمان تحصيل،كسب موفقيت‌هاي ادبي، هنري، قرآني و مشابه آن می شود.

مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: بر این اساس بنیاد هرساله به تعدادی از دانش آموختگان برتر، تسهیلاتی را برای «هدايت و تواناسازي» و نيز «اشتغال واثرگذاری» و به نام مفاخر تمدن اسلامي ـ ايراني اعطا می کند.

وی افزود: تسهیلات هدایت و تواناسازی شامل ادامه تحصيل برای پذیرش دانش آموختگان برتر دوره های‌کارشناسی ارشد در مقطع دکتری تخصصی و دوره پسادكتري برای هدایت دانش آموختگان  برتر دورۀ دکتری تخصصی در دوره های پسادکتری،خدمت نظام وظيفه تخصصي  برای بهره مندی دانش آموختگان برتر دوره های‌کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از خدمت نظام وظیفۀ تخصصی، تسهيلات فرهنگي برای بهره مندی جذب دانش آموختگان  برتر از تسهیلات عمومی (مانند وام مسکن، هدیۀ ازدواج، سفرهای زیارتی و مشابه آن) ارائه می شود.

کرمی درباره تسهیلات اشتغال و اثرگذاری گفت: از جمله این تسهیلات می توان به جذب در نهادهاي فنّاورانه برای جذب دانش آموختگان  برتر در نهادهاي صنعتي ‌و فنّاورانه، جذب در مؤسسه‌هاي علمي  برای جذب دانش آموختگان برتر دورۀ دکتری تخصصی به عنوان عضو هيئت‌علمي در مؤسسه های علمي‌کشور، جذب در دستگاه‌هاي اجرايي برای استخدام دانش آموختگان برتر در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

به گفته وی مشمولان این آیین نامه حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ رسمی دانش آموختگی مجازند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.

 

تاریخ انتشار : 1393/10/10
کد : 72209
تعداد بازدید: 491