30 شهریور آخرین مهلت ارسال طرح‌های پیشنهادی به مسابقه ساخت دوچرخه هیبریدی

گروه‌های دانشجویی علاقمند به شرکت در مسابقه "طراحی و ساخت دوچرخه هیبرید" تا پایان شهریور ماه جاری می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را ارسال کنند.

گروه‌های دانشجویی علاقمند به شرکت در مسابقه "طراحی و ساخت دوچرخه هیبرید" تا پایان شهریور ماه جاری می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را ارسال کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، با توجه به اعلام فراخوان تابستانه و عدم اطلاع دانشجویان از برگزاری مسابقه "طراحی و ساخت دوچرخه هیبرید" مرکز نوآوری و توسعه فناوری بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طرف ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی به عنوان برگزار کننده این مسابقه؛ تصمیم به تمدید زمان ارسال طرح های پیشنهادی در مرحله اول این مسابقه کرد.

بر اساس این تمدید گروه های دانشجویی تا 30 شهریور ماه فرصت دارند تا طرح خود را به منظور شرکت در مرحله نخست مسابقه به نشانی citcee@ceee.irارسال کنند.

بر اساس گزارش مذکور، این مسابقه شامل دو مرحله اصلی یعنی مرحله طراحی و مرحله ساخت است.در مرحله طراحی، گروه‌ها موظف به طراحی سیستم هیبرید مورد نظر، بر اساس مشخصات مندرج در دفترچه قوانين هستندو براي ادامه حضور در مسابقه و رسيدن به مرحله ساخت، شركت در بخش طراحی الزامی است. یعنی تنها گروه‌هایی می توانند مجوز ساخت و شركت در آزمون نهایی را دریافت كنند كه در مرحله طراحی شركت و حد مجاز امتيازي براي شركت در مرحله بعدي را دریافت کنند.

لذا دانشجویان علاقه مند به شرکت در این مسابقه هر چه سریعتر جهت ثبت نام تیم خود و سپس ارسال طرح پیشنهادی اقدام کنند.

تکمیل فرم ثبت نام تیم، فراهم نمودن مدارک ثبت نام، ارسال فرم ثبت نام تیم به همراه مدارک ثبت نام و ارسال طرح پیشنهادی دوچرخه هیبرید از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام حضور در این مسابقه است.

در پایان بخش طراحی، رتبه بندي گروه‌ها بر اساس نتایج این بخش مشخص می شود و حداقل 15 گروه واجد شرایط، در پایان مرحله طراحی بر اساس نمرات این بخش، مجوز شركت در مرحله ساخت را كسب خواهند کردوپس از اتمام این دوره جوایز سه گروه برتر اهداء می شود.

در بخش ساخت نیز، گروه‌های منتخب فرصت دارند تا طراحی خود را به صورت عملی پياده كرده و در صورت كسب استانداردهاي لازم، به مرحله نهایی كه همان آزمون مسابقه است، راه یابند. در ماه پایانی مرحله ساخت هم، تحویل گیری دستاورد گروه‌ها در نظر گرفته شده که گروه های شرکت کننده در این مرحله بایستی سیستم ساخته شده خود را تحویل دهند و بهمن ماه برای حضور در روز مسابقه دستاورد مزبور را دریافت کنند.

 

تاریخ انتشار : 1394/06/18
کد : 72207
تعداد بازدید: 297