فعلا بماند/// لزوم شتاب بخشيدن به جريان تحقيقات و نوآوري

نشست روسای بنیاد نخبگان فارس و دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف شتاب بخشيدن به جريان تحقيقات و نوآوري و عدم انحصارطلبي در آن، جذب ذهن‌هاي‌برتر و استفاده از ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور، استادان، دانشجويان، نخبگان و نوآوران برگزار شد.

نشست روسای بنیاد نخبگان فارس و دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف شتاب بخشيدن به جريان تحقيقات و نوآوري و عدم انحصارطلبي در آن، جذب ذهن‌هاي‌برتر و استفاده از ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور، استادان، دانشجويان، نخبگان و نوآوران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری­های متقابل علمی و پژوهشی و در راستاي تقویت روحیه عزت، افتخار، خود باوری ملّی و حمایت از اجتماعات نخبگان و شرکت های دانش بنیان استان فارس، زمینه‌های لازم برای همکاری بنیاد نخبگان استان فارس و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فراهم شد.

همکاری در شناسایی، جذب و حمایت از گروه‌های نخبگانی در راستای تجاری‌سازی ایده‌های مرتبط با حوزه فعالیت مراکز رشد خوشه‌های فناوری صنعتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس و همچنین همکاری در راستای تواناسازی صاحبان استعدادهای‌برتر و سرآمدان تحت حمایت بنیاد نخبگان استان فارس از جمله محورهای اصلی این همکاری و شتاب بخشيدن به جريان تحقيقات و نوآوري و عدم انحصارطلبي در آن، جذب ذهن‌هاي‌برتر و استفاده از ظرفيت دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور، استادان، دانشجويان، نخبگان و نوآوران از اهداف آن است.

معرفی و ایجاد ارتباط بین نخبگان و نیروهای تخصصی تحت حمایت بنیاد با مراکز رشد برحسب اعلام نیاز و به منظور ارتقای کیفی فعالیت‌های این مراکز و همچنین معرفی گروه‌های نخبگانی فعال در حوزه­ی فعالیت مراکز رشد جهت بهره مندی از حمایت های مرکز از جمله اقدامات بنیاد نخبگان فارس خواهد در این همکاری خواهد بود.

همچنین در این نشست، جامع علمی-کاربردی ملزم به در اولویت قرار دادن شرکت‌های معرفی شده از بنیاد برای استقرار در مراکز رشد و دریافت حمایت‌های مربوطه در چارچوب آیین‌نامه‌های ایجاد و توسعه خوشه­های فناوری صنعتی، اعلام نیازمندی‌های شغلی به بنیاد جهت جذب، بکارگیری نخبگان و صاحبان استعدادهای‌برتر، ارائه نیازمندی‌ها و اولویت‌های‌مرتبط با موضوع فعالیت مراکز رشد دانشگاه به بنیاد شد.

تاریخ انتشار : 1394/04/14
کد : 72092
تعداد بازدید: 277