اطلاعيه بنياد ملي نخبگان در خصوص برگزيدگان كنكور سراسري و مدال آوران المپيادهاي دانش آموزي ورودي سال 91 و 92

آخرين مهلت بهره مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان براي برگزيدگان كنكور سراسري و مدال آوران المپيادهاي دانش آموزي ورودي سال 91 و 92 اعلام شد.

آخرين مهلت بهره مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان براي برگزيدگان كنكور سراسري و مدال آوران المپيادهاي دانش آموزي ورودي سال 91 و 92 اعلام شد.

 

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،متن اطلاعيه به شرح ذيل مي باشد:

‌بدين وسيله به اطلاع كليه برگزيدگان كنكور سراسري و مدال آوران المپيادهاي دانش آموزي ورودي سال 91 دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كل كشور مي‌رساند، آخرين مهلت جهت ارائه درخواست بهره مندي از تسهيلات دانشجويي (كمك هزينه تحصيلي) پايان مهر‌ماه سال جاري در نظر گرفته شده است. لذا هرچه سريعتر نسبت به اتمام فرآيند تشكيل پرونده و شروع فرآيند كمك هزينه تحصيلي در سامانه ثريا اقدام نماييد.

با توجه به چند مرحله تمديد كه پيشتر صورت گرفته است، اين زمان غير قابل تمديد خواهد بود.

همچنين به اطلاع كليه برگزيدگان كنكور سراسري و مدال آوران المپيادهاي دانش آموزي ورودي سال 92 دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي كل كشور مي‌رساند، آخرين مهلت جهت ارائه درخواست بهره مندي از تسهيلات دانشجويي (كمك هزينه تحصيلي) پايان آبان‌ماه سال جاري در نظر گرفته شده است.

گفتني است جهت بهره مندي از تسهيلات سال اول در خصوص افرادي كه تا كنون از اين تسهيلات بهره مند نشده‌اند، در صورت ارائه درخواست در مدت زمان اعلام شده تصميم گيري خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1392/07/28
کد : 72074
تعداد بازدید: 526