بخش نامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص انتصاب در روابط عمومی ها

معاون اول رئیس جمهوری طی بخش نامه ای به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی واستانداریها از آنان خواست در انتخاب افراد برای تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود.

معاون اول رئیس جمهوری طی بخش نامه ای به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی واستانداریها از آنان خواست در انتخاب افراد برا ی تصدی پست های سازمان مرتبط با روابط عمومی ها از نیروهای شایسته و با تجربه استفاده شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در بخش نامه معاون اول رئیس جمهوری آمده است: با توجه به نقش حساس روابط عمومی دستگاههای اجرایی در ایجاد ارتباط با مردم و انعکاس دغدغه ها و انتظارات مردم به مسئولین و متقابلا تبیین تصمیمات و سیاستهای دولت و ضرورت استفاده از نیروهای شایسته در تصدی پست های سازمانی مرتبط با روابط عمومی دستگاههای اجرایی، مقتضی است دستگاههای اجرایی به هنگام انتصاب افراد برای تصدید پست های یاده شده از نیروهای با تجربه متخصص و کارآمد در این زمینه استفاده نمایند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

تاریخ انتشار : 1393/07/20
کد : 72062
تعداد بازدید: 377