بنیاد ملّی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی توافق نامه همكاري امضا كردند

بنیاد ملّی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور جذب دانش‌آموختگان برتر دوره‌های دکتری تخصصی و ارتقای هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی توافق‌نامه همكاري امضا كردند.

بنیاد ملّی نخبگان و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور جذب دانش‌آموختگان برتر دوره‌های دکتری تخصصی و ارتقای هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی توافق‌نامه همكاري امضا كردند.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، به منظور فراهم کردن تسهیلات و زمینه‌های جذب هدفمند دانش آموختگان برتر دکتری و پژوهشگران پسا دکتری تحت پوشش بنیاد ملّی نخبگان (براساس ضوابط بنیاد) و ارتقای هرم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، توافق‌نامه‌اي  9 ماده اي میان «بنیاد ملّی نخبگان» و « دانشگاه آزاد اسلامی» به امضاي دكتر سورنا ستاري؛‌ معاون علمي و فنّاوري رياست‌جمهوري و رئيس بنباد ملي نخبگان و دکتر حمید میرزاده؛ ‌رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رسيد.

موضوع این توافق نامه ایجاد زمینۀ جذب هدفمند دانش‌آموختگان برتر در کادر هیئت علمی دانشگاه برای تحقق اهدافي چون «ایجاد زمینۀ اثرگذاری سرآمدان علمی در عرصۀ دانشگاه»،‌ «اصلاح و ارتقای هرم هیئت علمی دانشگاه» و «ایجاد زمینۀ مناسب برای ارتقا توان پژوهشی و فنّاورانۀ دانشگاه» است كه بر اساس آن، طرفين براي اجرايي‌سازي موارد مذكور متعهد شدند.

به منظور اجرای توافق‌نامه کارگروهی متشکل از قائم مقام رئیس بنیاد،  معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد،  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و  رئیس مرکز امور اعضای هیئت علمی دانشگاه تشکیل شده و فرایند اجرایی توافق‌نامه را طراحی و بر اجرای آن نظارت می‌کنند.

مدت اجرای توافق نامه از تاریخ 1/3/1393 تا 31/2/1396 به مدت چهار سال است.

 

تاریخ انتشار : 1393/03/19
کد : 72061
تعداد بازدید: 494