اعطای 50 گرنت پژوهشی به محققان تراز اول کشور

50 گرنت پژوهشی توسط کارگروه کرسی و گرنت پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغاز فعالیت این کارگروه به محققان کشور تعلق گرفته است.

50 گرنت پژوهشی توسط کارگروه کرسی و گرنت پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغاز فعالیت این کارگروه به محققان کشور تعلق گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، اعطای پژوهانه یا گرنت پژوهشی یکی از برنامه‌های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) در راستای حمایت از آن دسته از محققان تراز اولي است که شرايط اعطاي کرسي پژوهشي بر اساس دستورالعمل مصوب را درارا نبوده اما دارای مدارج علمي بالا و برنامه راهبردي پژوهشي مناسب هستند.

در حال حاضر این پژوهانه به دو شکل ملی و بین المللی به محققان اعطا می‌شود.

پژوهانه (گرنت) ملی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل کشور اعطاء می‌شود.پژوهانه (گرنت) بین المللی: این پژوهانه به پژوهشگران ایرانی خارج از کشور اعطاء می‌شود. این دسته از پژوهشگران و فناوران می‌بایست در سازمان‌ها، دانشگاه‌ و یا مراکز پژوهشی معتبر وزارت علوم شاغل باشند.

زینب فرهادی دبیر کارگروه کرسی و گرنت پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی درباره تعداد گرنت پژوهشی که از ابتدای فعالیت این کارگروه به محققان کشور تعلق گرفته اظهار کرد: تا کنون 50 گرنت پژوهشی به پژوهشگران عضو هيئت علمی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی كشور با حداقل مرتبه استادیاري و داراي توانمندي‌هاي پژوهشی ویژه با هدف كمک به ایجاد ظرفيت‌هاي علمی و فناوري جدید اعطاء شده است.

وی ادامه داد: بعد از تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی درخواست در کارگروه تخصصی بررسی شده و با پذیرش و تایید درخواست تفاهم نامه همکاری امضا می‌شود. صاحبان پژوهانه گزارش عملکرد خود را پس از پایان یک سال بعد از عقد تفاهم نامه ارائه می‌دهند همچنین گزارش عملکرد سالانه ارائه شده مجري پژوهانه،توسطكارگروه بررسی و در صورت ضرورت براي یک فرد متخصص در آن رشته ارسال و پس از كسب نظر مشورتی در رابطه با ادامه یا توقف پژوهانه تصميم‌گيري می شود.

 

تاریخ انتشار : 1394/10/15
کد : 72010
تعداد بازدید: 379