که خبث نفس نگردد به سال‌ها معلوم...

توان شناخت به یک روز شمایل مرد/ که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم... «سعدی»

 

 

تاریخ انتشار : 1395/06/03
کد : 71961
تعداد بازدید: 680