من در میان جمع و دلم جای دیگریست!

هرگز حدیث حاضر غایب شنیده‌ای؟/ من در میان جمع و دلم جای دیگریست! «سعدی»

 

 

تاریخ انتشار : 1395/08/18
کد : 71948
تعداد بازدید: 24671