پشتیبانی از طرح‌های پژوهشی در زمینه مدیریت و علوم اقتصادی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از طرح‌های پژوهشی در زمینه مدیریت و علوم اقتصادی پشتیبانی می‌کند.

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از طرح‌های پژوهشی در زمینه مدیریت و علوم اقتصادی پشتیبانی می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، اعضای کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی علم ایران) در آخرین نشست خود، ضمن بررسی طرح های رسیده به این کارگروه، با پشتیبانی مادی و معنوی از یک طرح پژوهشی موافقت کردند.

کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی یک طرح را برای انجام مرحله داوری به داوران تعیین شده ارجاع داد و یک طرح را در اولویت حمایت های صندوق قرار نداد.
طرح تصویب‌شده در زمینه تحریم و اقتصاد است.

تهیه و انتشار مقاله در مجلات علمی پژوهشی، از جمله تعهدات طرح مصوب عنوان شده است.

 

تاریخ انتشار : 1394/06/04
کد : 71904
تعداد بازدید: 455