اسامي شركت كنندگان نهايي بخش داوري ششمين جشنواره نوآوري و شكوفايي اعلام شد

اسامي مخترعان راه يافته به بخش داوري ششمين جشنواره نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان،  ششمين جشنواره نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي طي روزهاي 14 تا 17 بهمن ماه سال جاري در سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي شود.

مخترعان راه يافته به بخش داوري جشنواره ، جهت دريافت ميز داوري مي توانيد روز يكشنبه مورخ 92/11/13 از ساعت 9 تا 16 به نمايشگاه بين المللي تهران ، سالن ميلاد، طبق دوم مراجعه كنند.

تاریخ انتشار : 1392/11/09
کد : 71888
تعداد بازدید: 591