پیش‌نویس نقشه راه فناوری‌های دریایی کشور تهیه و تدوین شد

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‎بنیان دریایی معاونت علمی‎و فناوری ریاست جمهوری به منظور اولویت‌بندی فناوری‌های مورد نیاز در حوزه دریا و دستیابی به اهداف سند توسعه دریایی کشور، به ترسیم نقشه‎راه فناوری‎های دریایی کشور اقدام کرده است.

ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‎بنیان دریایی معاونت علمی‎و فناوری ریاست جمهوری به منظور اولویت‌بندی فناوری‌های مورد نیاز در حوزه دریا و دستیابی به اهداف سند توسعه دریایی کشور، به ترسیم نقشه‎راه فناوری‎های دریایی کشور اقدام کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، امروزه اغلب سازمان­ها از نقشه راه به منظور ترسیم روشن آینده خود و راه رسیدن به آن بهره می­گیرند. کشورهای پیشرفته و موفق مسیر پیشرفت خود را در اغلب صنایع مهم و کلیدی مشخص کرده و برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها و تخصیص منابع را بر اساس آن تعیین می کنند.

بنابراین گزارش نقشه‎راه فناوری‎های دریایی کشور با همکاری همه­ی ارگان‎های دریایی، خبرگان و  متخصصین دریایی کشور در مهرماه سال 93 برنامه‌ریزی شده است.

با توجه به چارچوب کلی فرآیند تدوین که در دومین جلسه با مدیران پژوهشی سازمان‎های دریایی به تصویب رسید، نیازهای فناوارانه سازمان‎ها در قالب فرم‎های نظرخواهی دریافت و در 9 حوزه کلی دسته‎بندی شدند. در نهایت با برگزاری جلسات خبرگی در حوزه‎های 9 گانه که با حضور متخصصین سازمانی، صنعتی و دانشگاهی برگزار شد، نسخه اولیه نقشه‎راه فناوری‎های دریایی تهیه و تدوین شده است.

لازم به ذکر است، ستاد در نظر دارد به منظور رفع کاستی‎ها و جمع‎بندی نهایی، اولویت‎های شناسایی شده را مورد نقد سازمان‎های ذیربط قرار دهد. بدین منظور پیش‎نویس نقشه‎راه فناوری‎های دریایی کشور جهت ارسال نظرات و پیشنهادات در اختیار سازمان ها قرار گرفت.

 

تاریخ انتشار : 1394/06/30
کد : 71874
تعداد بازدید: 392