ثواب روزه و حج قبول آن کس بُرد/ که خاک میکده عشق را زیارت کرد

«حافظ»

تاریخ انتشار : 1394/04/08
کد : 71862
تعداد بازدید: 834