رئيس دفتر نخبگان استان خراسان رضوي منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر سرگلزايي، به سمت رئيس دفتر نخبگان استان خراسان رضوي منصوب شد.

طي حكمي از سوي دكتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر سرگلزايي، به سمت رئيس دفتر نخبگان استان خراسان رضوي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، در متن حكم دكتر سورنا ستاري خطاب به دكتر جواد سرگلزايي آمده است: « نظر به ضرورت تمهيد و تسهيل شكوفايي و ثمربخشي نخبگان عزيز در استان خراسان رضوي و ايجاد و تقويت همفكري و همكاري ميان نخبگان و مسئولان آن استان و با توجه به مراتب علمي، تعهد و كارآمدي كه از آن برخورداريد، جنابعالي را به عنوان «رئيس دفتر نخبگان استان خراسان رضوي» منصوب مي‎نمايم.

در ادامه اين حكم آمده است:« شايسته است با اتكال به خداوند متعال، در چارچوب اساسنامه بنياد ملي نخبگان، آئين نامه تاسيس و اداره دفتر نخبگان استان و مصوبات هيات امناي بنياد و با بهره‌مندي از مشاورت نخبگان و صاحبان استعدادهاي برتر در سطح مختلف، به هماهنگي امور مربوط به نخبگان و كمك به شناسايي و شكوفايي استعدادهاي بتر و پشتيباني از تلاش هاي ذي قيمت آنان با استفاده بهينه از توانمندي هاي گسترده و ارزشمند استان همت گماريد.

بديهي است استاندار محترم و روسا و مديران محترم دانشگاه‌ها و مراكز علمي، فرهنگي و صنعتي استان همكاري شايسته را با جنابعالي مبذول خواهند داشت.

 توفيق جنابعالي را در انجام اين مسئوليت خطير از خداوند متعال خواستارم.»

تاریخ انتشار : 1393/03/11
کد : 71815
تعداد بازدید: 518