معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان منصوب شد

طي حكمي از سوي دكتر ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان، دكتر حسيني به عنوان معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان در سمت خود ابقاء شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد ملي نخبگان، متن حكم معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان خطاب به دكتر سيد حسن حسيني به شرح ذيل مي باشد: « نظر به اهميت برنامه ريزي جهت انجام اقدامات فرهنگي با هدف تقويت باورها و آرمانهاي ديني و ملي نخبگان و استعدادهاي برتر با ضرورت شناسايي،جذب و هدايت اين عزيزان كه يكي از پشتوانه هاي بي بديل نظام مقدس جمهوري اسلامي در نيل به اهداف متعالي مي باشند و ضرورت تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي لازم با هدف همانگ نمودن دستگاه ها و نهادهاي ذيربط  در حوزه انجام امور فرهنگي و جذب و بكارگيري نخبگان و استعدادهاي برتر ، جنابعالي را كه از مراتب تعهد،دانش و كارآمدي برخورداريد، به سمت معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان منصوب مي نمايم.»

در ادامه اين حكم آمده است:« شايسته است با توكل بر خداوند سبحان و در پرتو ارزشهاي متعالي اسلام و در چارچوب وظايف مقرر به ايفاي اين مسئوليت خطير همت گماريد.

بديهي است ساير واحدهاي بنياد نيز همكاري لازم را با جنابعالي مبذول خواهند داشت.توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواهانم.»

گفتني است، دكتر سيّد حسن حسيني عضو هيأت علمي گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف بوده و رياست دانشكده صدا و سيما،رياست شبكه سراسري صداي جمهوري اسلامي ايران، عضويت در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتي شريف، معاون آموزشي و پژوهشي گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف و استاد مدعو دانشگاه اينديانا، امريكاي شمالي از جمله فعاليت هاي اجرايي وي محسوب مي شود.

تاریخ انتشار : 1392/09/27
کد : 71777
تعداد بازدید: 608