رئیس بنیاد ملی نخبگان از مسلمانان مظلوم غزه حمایت کرد

معاون علمی وفناوری ریاست جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با امضای تومار حمایت نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر کشور از مسلمانان مظلوم غزه حمایت کرد.

معاون علمی وفناوری ریاست جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با امضای تومار حمایت نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر کشور از مسلمانان مظلوم غزه حمایت کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان، از نخستین نمایشگاه دستاوردهای نخبگان و سرآمدان شاهد وایثارگر بازدید کرد.
براساس این گزارش، دکتر ستاری در حاشیه بازدید از این نمایشگاه تومار حمایت نخبگان و تشکل های شاهد و ایثارگر کشور از مسلمانان مظلوم غزه را نیز امضا کرد.
این نمایشگاه که دستاوردهایی از نخبگان شاهد و ایثارگر را در معرض دید عموم قرار داده است، با هدف ارائه توانمندی های نخبگان این حوزه در مرکز دانش پژوهان شاهد و ایثارگر بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.

تاریخ انتشار : 1393/06/07
کد : 71632
تعداد بازدید: 552