«بازار مجازی پژوهش و فناوری» راه‌اندازی می‌شود

راه‌اندازی «بازار مجازی پژوهش و فناوری»، «حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی»، «حمایت مالی از پژوهشگران، دانشمندان و فناوران خارج کشور برای حضور در مراکز علمی و فناوری» و همچنین «حمایت از پژوهشگران و فناوران برای استفاده از تجهیزات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی» فعالیت‌های جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) است.

 

راه‌اندازی «بازار مجازی پژوهش و فناوری»، «حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی»، «حمایت مالی از پژوهشگران، دانشمندان و فناوران خارج کشور برای حضور در مراکز علمی و فناوری» و همچنین «حمایت از پژوهشگران و فناوران برای استفاده از تجهیزات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی» فعالیت‌های جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، نصرت الله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (بنیاد ملی علم ایران) درباره فعالیت‌های جدید این صندوق بیان کرد: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوریریاست جمهوری (بنیاد ملی علم ایران) در راستای ماموریت‌ها و اهداف خود فعالیت‌های جدیدی در حوزه‌های "بازار مجازی پژوهش و فناوری"، "حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی"، "حمایت مالی از پژوهشگران، دانشمندان و فناوران خارج کشور برای حضور در مراکز علمی و فناوری" و همچنین "حمایتاز پژوهشگران و فناوران برای استفاده از تجهیزات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی" در دستور کار قرار داده است.

ضرغام با بیان اینکه راه‌اندازی "بازار مجازی پژوهش و فناوری" یکی از فعالیت‌های جدید این صندوق است که در آن دستاوردهای پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی به طور مجزا ارائه می‌شود، افزود: علاقه‌مندان با مراجعه به سایت صندوق بخش بازار پژوهش می‌توانند توضیحات کامل محصول یا اختراع مورد نظر خود را مشاهده کنند. همچنین اطلاعات تماس مجری طرح نیز قرار داده شده تا تبادل و همکاری بین مجری و خریدار ایجاد شود.

وی ادامه عنوان داد: همچنین بر اساس دستور دکتر ستاری؛ معاون محترم رئیس جمهوری "حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی"  و "برگزاری کارگاه های علمی و فناوری" جهت ساماندهی حمایت از همایش‌ها و رخدادهای علمی به صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران محول شده است.

به گفته وی، همایش‌های علمی به عنوان یکی از روش‌های علمی و فناورانه جهت تسهیم و انتشار دانش جدید، تجارب و یافته‌های تحقیقاتی از دیرباز مورد توجه محققین و دانشمندان بوده است از این رو صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در صدد است از رخداد علمی و فناوری که در راستای ماموریت و وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین ماموریت و چشم انداز خود، حمایت به عمل آورد.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: میزان حمایت و کمک صندوق متناسب با اهداف، دستاوردها و اثرگذاری همایش مورد نظر متفاوت خواهد بود، همچنین همایش‌ها باید در راستای توسعه علم و فناوری و منافع ملی باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره حمایت مالی از پژوهشگران، دانشمندان و فناوران خارج کشور برای حضور در مراکز علمی و فناوری اظهار کرد:صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در جهت بهبود کیفیت و گسترش برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور از دعوت محققین، دانشمندان و فن آوران برجسته خارج از کشور برای برنامه‌های علمی کوتاه مدت حمایت می‌کند  که این حمایت در راستای استفاده از دانش و تجربیات اساتید و صاحبنظران ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج از کشور و در راستای توسعه علمی و فناوری در سطح ملی و بین‌الملل اتخاذ شده است.

 

تاریخ انتشار : 1394/08/17
کد : 71602
تعداد بازدید: 356